Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2019-06-03 13:00:00 2019-06-03 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediation og mægling i byggeriet - København (ej tilmeldt) Mediation og mægling i byggeriet - København, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Det%20gode&ProductID=12683 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv side

Mediation og mægling i byggeriet - København

Mediation er nu en del af AB-reglernes løsningstrappe og bliver efterspurgt af byggeriets parter mere og mere. Kan du rådgive dine klienter om mediation og bistå dem konstruktivt i mediationsprocessen? 

- Hør hvordan advokaten aktivt kan skabe værdi for klienterne før, under og efter mediationer i byggesager.


3. juni 2019
3 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Byggeriets parter har længe udtrykt andre ønsker til fremtidens konfliktløsning end omkostningsfulde og langvarige domstols- og voldgiftsprocesser. Og med de nye AB regler som trådte i kraft 1. januar i år, er mediation i blevet integreret i den såkaldte ”løsningstrappe”. Hvis bare én af parterne ønsker det, skal tvisten forsøges løst ved mediation og parterne er forpligtet til at medvirke.

Som led i denne udvikling er der behov for, at advokaterne kan rådgive- og hjælpe deres klienter gennem mediationsprocessen og sikre gode resultater for de involverede parter.

Advokatens tilstedeværelse og rådgivning af klienten før- og under en mediation er ofte af helt afgørende betydning for mediationsprocessen og kan desuden have en væsentlig betydning for, om parterne når frem til en tilfredsstillende aftale. I modsætning til den traditionelle rollefordeling mellem advokat og klient, er klientens rolle i en mediation mere aktiv og processen åbner op for et langt større samspil mellem advokat og klient. Et samspil, som kan være særdeles værdiskabende for både klient og advokat, hvis man har viden om processen, kan holde hovedet koldt og navigere hjemmevant i konfliktfyldte forhandlinger.

Formålet med kurset er at give advokater indsigt i mediationsprocessen i byggesager samt udstyre dem med de fornødne værktøjer til at yde deres klienter den mest optimale rådgivning og støtte før- og under mediationen. Derudover er det kursets sigte, at man med forretningsorienterede- og fremadsigtede konfliktløsningsredskaber som advokat sikrer sig rollen som klienternes betroede rådgiver.

Advokaten skal blandt andet introduceres for mediationsprocessen i byggeriet, grundlæggende konfliktteori, forhandlingsteknik samt de teknikker som mediatoren benytter sig af under processen. Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete eksempler hentet fra virkeligheden og vil blive introduceret for eksempler, der både illustrerer, hvordan advokaten kan skabe værdi i mediationsprocessen, men også hvordan advokater kan obstruere processen for sin klient.

I samarbejde med Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet.

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater, ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA. Tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Retsmægler ved domstolene. Har gennemført over 200 sager som mediator. Desuden erfaren oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Thomas Samsø Bloch

Adm. direktør for Mediationsinstituttet og partner hos LokalAdvokaterne. Thomas er desuden tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som praktiserende mediator og antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler i Østre Landsretskreds. Som direktør for Mediationsinstituttet er Thomas initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder i erhvervslivet og advokatbranchen.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

3. jun. kl. 13:00 - 16:00

 

Pris: kr. 3.400,00

Medlemspris: kr. 2.700,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

3 kursuslektionerFinn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater
Thomas Samsø Bloch
Adm. direktør
Eva Horskjær
Eva Horskjær
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater, Danske Mediatoradvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 00