Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-09-13 10:00:00 2021-12-07 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelse - Hold 21-2 - Byg (ej tilmeldt) Mediatoruddannelse - Hold 21-2 - Byg, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=mediation&ProductID=13572 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelse - Hold 21-2 - Byg

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter. En kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler.


13. september 2021 - 7. december 2021
58 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. 

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Eller til dig som gerne vil kende til de værktøjer og tankegange, der anvendes i mediationssammenhænge  f.eks. hvis du optræder som forhandler eller partsadvokat i mediation eller retsmægling.

Mediatoruddannelsen har fokus på både mediation og retsmægling herunder teori og praksis ved en intensiv træning undervejs.
 

Lærebøger og kursusmateriale:

Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag

Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed – Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag

Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed - Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri

Henry Brown & Arthur Marriott: ADR – Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell, paperbackudgaven. (Vær opmærksom på, at bogen er udkommet i en 4. udgave, som endnu ikke findes i en paperback-udgave).

Alternativt kan I anskaffe Havard-professor Robert Mnookins paperback ”Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight”, som herefter vil være vores fælles international referenceramme til modul 2. Denne bog kan købes her: 

International konfliktløsning af Vibeke Vindeløv m.fl. fra Samfundslitteratur

Der uddeles mapper med materiale undervejs i forløbet.
 

Da uddannelsen løber over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde.


Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.


Mediatoruddannelsen består af tre moduler.

 

Læs mere om uddannelsen her.

Underviser

Finn Lænkholm

Formand for Danske Mediatoradvokater, ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA. Tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Retsmægler ved domstolene. Har gennemført over 200 sager som mediator. Desuden erfaren oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Kurt Helles Bardeleben

Kurt Helles Bardeleben er advokat og partner og er uddannet mediator i både Danmark og England. Kurt har bl.a. stor erfaringen inden for entrepriseret, rådgiveransvar og professionserstatning, .

Lawrence Kershen

With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediation since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen er selv uddannelt på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003. Har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Program 13.09.2021 kl. 10:00 - 14.09.2021 kl. 16:00

Modul 1:

Introducerer deltagerne til den grundlæggende filosofi og tilknyttede metode i mediation og retsmægling. Allerede på modul 1 tages udgangspunkt i cases og eksempler fra blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt tilgrænsende felter. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg og opgaver.

Program 03.11.2021 kl. 10:00 - 05.11.2021 kl. 16:00

Modul 2:

Tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, der udvides med et internationalt perspektiv. Igen vil der blive en vekslen mellem oplæg, debat, cases og rollespil. Dette modul foregår på engelsk. På forhånd gennemgås fagudtryk, og der bliver taget hånd om evt. sprogbarrierer undervejs

Program 06.12.2021 kl. 10:00 - 07.12.2021 kl. 16:00

Modul 3:

Fokuserer på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil. Her uddybes de særlige felter, som bygge- og anlægsbranchen har interesse i, og der bliver inviteret oplægsholdere, der understøtter denne vinkel i uddannelsen.

Henvendt til

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

13. sep. kl. 10:00 - 14. sep. kl. 16:00

3. nov. kl. 10:00 - 5. nov. kl. 16:00

6. dec. kl. 10:00 - 7. dec. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerFinn Lænkholm
Formand for Danske Mediatoradvokater
Kurt Helles Bardeleben
Advokat, partner

SIRIUS Advokater
Lawrence Kershen
QC, Queen’s Counsel
Mogens Yde Knudsen
Advokat (H), LL.M., Mediator
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies