Velkommen   (0 bonuspoint)

Kvartalsstatistikken

Danske Advokater udgiver fire gange om året Kvartalsstatistikken, som samler op på den seneste udvikling i branchen set fra tallenes verden. Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusive en fremskrivning for resten af året.

Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde en beskrivelse af de seneste relevante tal fra Danmarks Statistik. Kvartalsstatistikken vil tillige fokusere på nye analyser fra eksterne kilder, der kan have relevans for advokatbranchen.

 

Kvartalsstatistik nr. 4 2018 - Forventningerne er positive

Årets fjerde Kvartalsstatistik viser en samlet omsætningsfremgang på 3,9 pct. målt i faste priser. Helårsprognosen viser en vækst på 2,5 pct. for branchen, og samtidig er branchens omsætning stadig over 14 mia. kr.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 3 2018 - Ny kvartalsstatistik på gaden

Årets tredje Kvartalsstatistik viser et første halvår med en samlet omsætningsfremgang på 4,5 pct. målt i faste priser. Helårsprognosen viser en vækst på 3,5 pct. for branchen, og samtidig opjusteres branchens omsætning for første gang til over 14 mia. kr.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 2 2018 - Mindre tilbagegang i første kvartal

Årets anden Kvartalsstatistik viser et første kvartal med en samlet omsætningstilbagegang på 5 pct., målt i faste priser, dog sammenlignet med et meget stærkt første kvartal i 2017. Årets første helårsprognose viser et fald på 2 pct. for branchen. Derudover fokuseres der i denne udgave på import og eksport af juridiske ydelser.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2018 - Omsætningsvækst på 5,5 pct. i 2017

Danske Advokater opjusterer årsprognosen for 2017. Sidste kvartal af 2017 har vist meget stor aktivitet, og dermed peger prognosen på en samlet omsætningsvækst på ca. 700 mio. kr. - svarende til en 5,5 pct. fremgang i forhold til 2016. Målt i faste priser blev væksten i omsætningen på ca. 4 pct. Dette fremgår af årets første kvartalsstatistik, som også sætter fokus på omsætningen fordelt på advokatydelser.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 4 2017 - Så meget er omsætningen steget

Pilen peger fortsat opad for den samlede omsætning i branchen, som for første gang rundede 8 mia. kr. i de første tre kvartaler. I sidste kvartal var særlig juli måneds omsætning flot, hvorimod omsætningen dykkede i både august og september måned sammenlignet med sidste år. Danske Advokaters årsprognose peger nu på en samlet omsætningsvækst i indeværende år på 3,6 pct.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 3 2017 - Første halvår viser 7 pct. vækst i branchen

Årets tredje Kvartalsstatistik viser et første halvår med en samlet omsætningsfremgang på 7 pct. målt i faste priser. Særligt juni cementerer væksten med en omsætning på over 1,4 mia. kr. Helårsprognosen peger fortsat på en 2 pct. fremgang for branchen med en samlet omsætning på ca. 13,6 mia. kr. 

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 2 2017 - Solid fremgang i første kvartal

Årets anden Kvartalsstatistik viser et første kvartal med en samlet omsætningsfremgang på 19 pct., målt i faste priser, dog sammenlignet med et meget sløjt første kvartal i 2016. Årets første helårsprognose peger på en 2 pct. omsætningsfremgang for branchen. Vi zoomer igen ind på beskæftigelsen af cand. jur’er. i og uden for branchen.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2017 - Omsætningsvækst på 8 pct. i 2016

Danske Advokater opjusterer årsprognosen for 2016. Sidste kvartal har vist meget stor aktivitet, hvorfor nyeste prognose peger på en samlet omsætningsvækst på ca. 900 mio. kr. - svarende til en 8 pct. fremgang i forhold til 2015. Målt i faste priser blev væksten på ca. 6 pct. Dette fremgår af årets første kvartalsstatistik, der tillige sætter fokus på beskæftigelsesudviklingen i advokatbranchen og cand. jur. beskæftigelse inden for og uden for advokatbranchen.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 4 2016 - Helårsestimatet for 2016 opjusteres

Såvel august- som september-omsætningen løftede sig, og derfor opjusterer Danske Advokater helårsprognosen for branchens omsætning. Prognosen peger nu på en vækst på ca. 1,3 pct. for hele året. I kvartalsstatistikken får du tillige et smugkig på den kommende årspublikation ”Advokatbranchen i tal”, som fokuserer på omsætnings- og beskæftigelsesudviklingen.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 3 2016 - Omsætningen de første 7 måneder af 2016 blev 5,9 mia. kr.

Juni måned slog rekord, og dermed blev noget af første kvartals tilbagegang hentet. Helårsestimatet peger på status quo i løbende priser, hvorimod omsætningen i faste priser fortsætter med at falde.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 2 2016 - Branchens omsætning i 2016 har retning mod status quo

Omsætningen i advokatbranchen er faldet i de fire første måneder af 2016, hvilket bl.a. skyldes en svag omsætning i januar. Danske Advokaters estimerer dog, at omsætningen for hele 2016 kun vil falde med beskedne 0,7 pct. Hvor vi lander i år, afgøres primært af juni og december, der er langt de største omsætningsmåneder.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2016 - Beskedent omsætningsfald i 2015

Danske Advokater har estimeret, at omsætningen er faldet beskedent med 1,0 pct. i 2015. Samtidig sætter den nyeste kvartalsstatistik fokus på bruttoledigheden for jurister, der ligger på omkring 2 pct. i januar 2016, hvilket er væsentlige lavere end akademikere som gruppe. Anderledes er ledigheden høj for juridiske dimittender.

Læs statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 3 2015 - Efter 8 måneder er omsætningen stadig faldende

August måned løftede sig, men da det er en af årets mindste måneder, peger helårsestimatet for branchens omsætning stadig på et fald i forhold til sidste år. Årets første 8 måneder gav et fald på 4,1 pct., og den opdaterede prognose for hele 2015 peger på et samlet omsætningsfald på godt 350 mio. kr.

Læs stastistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 2 2015 - Omsætningen i første halvår viser gode takter

Omsætningen i advokatbranchen udviklede sig positivt i årets første fem måneder, mens den fakturerede omsætning i juni 2015 ser ud til at have været overraskende lav, hvilket påvirker årsestimat negativt. Læs også om branchens import/eksport, der viser et netto handelsoverskud, om branchens villighed til at investere, sammenholdt med andre brancher, og om udviklingen i egenkapital og overskud.

Se statistikken her
 

Kvartalsstatistik nr. 1 2015

2014 blev endnu bedre end forventet grundet en stærk slutspurt. Sidste kvartal bød på en omsætningsrekord på hele 377 mio. kr. mere end sidste år i 2010-priser. Dermed estimeres omsætningen for hele 2014 at stige med imponerende 9,1 pct. I øvrigt sætter vi fokus på et anerkendt konkurrenceindeks, der giver en fornemmelse af konkurrencesituationen i advokatbranchen.

Se statistikken her
 

Kvartalsstatistik nr. 2 2014

Sommermånederne i 2014 bød på en omsætningsstigning på 88 mio. kr. i forhold til 2013. Ser man ser på hele året, estimeres det, at omsætningen vil falde med ca. 1 pct. (2010-priser), hvilket svarer til status quo. Vi ser i statistikken desuden nærmere på, hvilke størrelser advokatvirksomhed, der kunne være drivkraften bag den positive produktivitetsudvikling, som branchen fremviser.

Se statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Følger man de enkelte måneder, er det en ren rutsjebane. Efter de første fem måneder er omsætningen faldet over 4 % sammenlignet med sidste år. Marts måned lå 14 % højere, hvorimod april dykkede med 21 % i forhold til sidste år. Læs den nye kvartalsstatisk, hvor vi også går i dybden med urbaniseringen og beskæftigelsessammensætningen.

Se statistikken her


Kvartalsstatistik nr. 3 2013

Branchens omsætning faldt samlet med ca. 1,25 mia. kr. i 2013 svarende til et fald på 10,3 pct. I faste priser er faldet endnu større - nemlig 12,5 pct. Dermed blev fjerde kvartal i 2013 værre end forventet. Branchen beskæftigede ca. 12.300 personer ved udgangen af 2013. Det er en nedgang på 3 pct.

Se statistikken her


Kvartalsstatistik nr. 2 2013

Den faldende omsætning i begyndelsen af 2013 har bidt sig fast. Branchen har samlet haft en nedgang på ca. 1 mia. kr. de første otte måneder af 2013 sammenlignet med samme periode sidste år. Vi estimerer et fald i omsætningen for hele 2013 på 8,0 pct. Derudover viser kvartalsstatistikken, at der kommer flere akademikere ind i branchen på bekostning af advokatsekretærer.

Se statistikken her
 

Kvartalsstatistik nr. 1 2013

Omsætningen efter de første 5 måneder viser et fald på godt 600 mio. kr. sammenlignet med samme periode s.å. Kvartalsstatistikken beskriver tillige hvorledes beskæftigelse ikke synkront følger omsætningsudviklingen. Til gengæld forsætter produktiviteten kun en vej, nemlig opad. Endeligt har vi analyseret hvordan branchen i stigende omfang ansætter flere og flere kvinder med anden etnisk baggrund.

Se statistikken her
 

Kvartalsstatistik nr. 4 2012

Den indeholder tal for advokatvirksomhedernes omsætning for hele år 2012. Tillige kan ses, at de første to måneder af 2013 vidner om et væsentligt fald i omsætningen. Endvidere vises tilknytningen til arbejdsmarkedet for jurister, der er dimitteret i 1995, 2000 og 2005, ligesom der fokuseres på branchens beskæftigelse per kommune og region. Her har retskredsreformen sat sine tydelige spor.
Se statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 3 2012

I denne tredje udgave i 2012 fokuseres på advokatvirksomhedernes omsætning og på deres indtjening og lønudgifter. Desuden fremlægger vi en særundersøgelse af de jurister, der blev færdiguddannet i år 2000. Den viser bl.a., at det procentvise frafald fra advokatbranchen er på samme niveau for mandlige og kvindelige advokater.
Se statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 2 2012

I anden udgave af Kvartalsstatistikken i 2012 kan du læse om de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning og en beskrivelse af den seneste beskæftigelsesudvikling samt tal for jurauddannelsen.
Se statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2012

I den første udgave af Kvartalsstatistikken i 2012 kan du læse om branchens omsætning for 2011, en analyse af omsætningsudviklingen på en række vigtige delmarkeder samt en analyse af virksomhedernes brug af ekstern rådgivning.
Se statistikken her

 

Kvartalsstatistik nr. 1 2011

I denne første udgave er der, ud over den seneste udvikling i omsætningen, fokus på privatmarkedets størrelse, demografiudviklingen på jurauddannelsen samt branchernes produktivitet i Danmark.
Se statistikken her

Nyheder

KURSER

Del
David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk

Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16