Velkommen   (0 lektioner)

Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Landsforeningen af Forsvarsadvokater har til formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udførelsen af deres hverv og agere i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer, virker for medlemmernes uddannelse, varetage høringer, forhandle spørgsmål i relation til beneficierne samt medvirke i salærdrøftelser med Landsretspræsidenterne samt samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater i anliggende af almen interesse for foreningens medlemmer, herunder i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer.

Sekretær for foreningen og redaktør af Landsforeningens Meddelelser

Advokat Peter Trudsø
Farvergade 27 D 1
1463  København K
Tlf. 28 13 64 95
Pt@strafferetsadvokaten.dk

Læs mere om foreningen på deres hjemmeside
 

Nyheder

KURSER