Velkommen   (0 lektioner)

Målret din strategiske og daglige ledelse i din advokatvirksomhed. Law Firm Management uddannelsen tager dig fra A-Z i forretningsudvikling og styring

Law Firm Management

Lederudviklingsprogram for partnere og topledere med fokus på strategi, forretningsudvikling, det personlige lederskab og drift af advokatvirksomheder.

”Det er uden sammenligning det bedste og mest relevante kursusforløb, jeg som partner endnu har været igennem.” Sagt af deltager på Hold 3.
 

Læs hvorfor du skal deltage - "De fem fælder, en partner skal undgå - hvis han vil være leder"


Om uddannelsen

Law Firm Management er skræddersyet til partnere og topledere i advokatvirksomheder. På programmet får deltagerne en forståelse for det strategiske niveau, den daglige ledelse og styring og ikke mindst egen rolle som leder.

Download brochuren om Law Firm Management programmet

Download en kort 2 siders beskrivelse om uddannelsen

 

Deltageren får overblik over, hvilke udviklingsområder det vil være mest oplagt at fokusere på i din rolle som leder og for virksomheden. Du udarbejder egen udviklingsplan for forretningsmæssige indsatsområder, din personlige udvikling og en vision for, hvor du ser din egen virksomhed om 5 år.

 

Law Firm Management klæder dig således på som topleder, kickstarter din egen udvikling og sætter dig i stand til at sætte ledelse på dagsordenen i din advokatvirksomhed. Du bliver ikke verdensmester i alle ledelsesdiscipliner, men du bliver afklaret mht. din egen kunnen og din virksomheds strategiske ståsted.

 

Du får masser af konkrete værktøjer, modeller og en helt enestående sparring med de andre deltagere, hvor I opbygger et fortrolighedsrum, der muliggør, at specifikke ledelsesudfordringer i din virksomhed diskuteres gennem case arbejde.

 

Der er forberedelser forud for alle moduler for at maksimere ROI. På alle moduler er der indlagt case arbejde.

 

Tilmeld dig uddannelsen her.


Indhold

Uddannelsen består af tre moduler.

 

Modul 1: Strategisk ledelse i en advokatvirksomhed

Her lærer du, hvordan du udnytter at tænke og arbejde mere strategisk. Mange partnere i advokatvirksomheder har klare strategier for deres eget virke, men er mindre skarpe på virksomhedens retning. Uden fælles retning og mål i partnergruppen får ingen strategi succes. Deltagerne får direkte hjælp til at designe strategiprocesser og til at gå ind i de løbende diskussioner om til- og fravalg af kunder og ydelser.

 

På modulet behandler vi:

 • Governance & partnerbeslutninger
 • Særlige dilemmaer, der er typiske for videnstunge rådgivervirksomheder
 • Strategiske værktøjer, strategi som valg og sammenhæng mellem ledelse og strategiarbejde
 • Tænke udefra og ind – strategisk ledelse, der tager udgangspunkt i kunder og medarbejdere, dvs. udnytter markedsindsigt og konkurrencesituation til at opnå bedre resultater.
 • Strategiimplementering
 • Klassiske dilemmaer i partnergruppen i strategiarbejdet


Mellem modul 1 og 2 får du lavet en JTI test, som bruges aktivt særligt på modul 2.

 

Modul 2: Daglig ledelse

Dette modul giver dig redskaber til at håndtere de udfordringer, ledere i advokatvirksomheder dagligt står over for. De nye generationer stiller stadig større krav til deres leder. De forventer, at lederen kan hjælpe dem med at træffe beslutninger og med at udrede konflikter. Samtidig forventer de, at lederen vil sparre fagligt om opgaver og kan være en vigtig samtalepartner i forhold til den enkeltes langsigtede udvikling. De vil ledes, og de vil selvledes, og du lærer her, hvordan dette gøres, så performance maksimeres. Og så lægger vi vægt på den helt særlige disciplin at lede andre partnere/ejere.

 

På modulet behandler vi:

 • Det personlige lederskab
 • Konflikthåndtering
 • Den svære samtale
 • Personlig feedback
 • Coaching
 • Situationsbestemt ledelse


Modul 3: Styring af advokatvirksomheder- foregår i Cambridge med live case

Her bliver du klogere på, hvordan du optimalt kan styre en partnerledet virksomhed med eksempelvis flere ejere og overskudsdeling. Der tages udgangspunkt i de klassiske styringsmæssige dilemmaer i en partnerledet virksomhed, og vi kommer ind på, hvordan forretningsudviklingen styrkes, hvordan fokus på kunden forstærkes, og hvordan salgsindsatsen opprioriteres. Undervisningen baseres også her på konkrete situationer fra din egen virksomhed, og der køres en halvdags live case med en førende engelsk advokatvirksomhed.

 

På modulet behandler vi:

 • Kommerciel ledelse (markedsforståelse, segmentering mv.)
 • Målstyring og opfølgning (profit per partner mv.)
 • Lederskabet, styring og financielle udfordringer
 • Salg og markedsføring
 • Forretningsmæssig udvikling og forbedringer gennem egen Vision 2025


Vi afslutter med ”Graduation Dinner” i Trinity Hall, Cambridge.

 

Som deltager på Law Firm Management får du sammen med de øvrige deltagere adgang til et eksklusivt netværk, som du vil få glæde af mange år frem i tiden. Netværket grundlægges på uddannelsen, hvor du i et fortroligt rum kan diskutere med dine kolleger. Netop denne tilgang giver erfaringsmæssigt de bedste og mest udbytterige netværk.


Undervisere

Underviserne er alle specialister i træning og udvikling af vidensrådgivere i partnerdrevne virksomheder. Partner Rikke Sick Børgesen Hoffmann, Implement Consulting Group i Danmark, er gennemgående moderator på hele uddannelsen. Underviserne og gæsteoplægsholdere er udvalgt i samarbejde mellem Danske Advokater og Implement.

 

I alt har mere end 40 advokatvirksomheder haft en eller flere deltagere igennem dette program. Og flere har efterfølgende opnået en vækst, der langt overstiger markedsvæksten.

Se undervisningsteamet og listen over virksomheder, der tidligere har deltaget her


Det praktiske
Modul 1 og 2 gennemføres på Hindsgavl Slot i Middelfart. Modul 3 gennemføres i Cambridge.

Pris

Medlemspris kr. 48.800 ekskl. moms
For ikke medlemmer kr. 66.000 ekskl. moms


Kursusforløb (internat), materialer og forplejning er inkluderet. Kun rejseudgift indgår ikke i kursusafgiften, men skal betales særskilt.

 

Kursuslektioner: 54
 

Netværk

Når du har gennemført denne uddannelse, har du mulighed for at deltage i Law Firm Management netværk.

Læs mere her

Nyheder

KURSER

Dorte Carlsson
Dorte Carlsson | Medlems- og kursuschef | T: +45 33 43 70 08 | E: dca@danskeadvokater.dk


Kontakt

Dorte har gennem hele sit arbejdsliv fokuseret på at formidle svær viden på en tilgængelig måde, og denne ambition har hun også tænkt sig at forfølge i Danske Advokater.

 

Advokatvirksomhederne er nødt til at følge med deres kunders udvikling, og det sætter høje krav til både indhold og form på vores medlemsydelser og vores kurser og uddannelser.

 

Vi kan kun leve op til jeres forventninger, hvis vi får hjælp fra jer, der bruger os, så send Dorte en mail, hvis du har forslag eller forbedringer til medlemsydelser, kurser eller uddannelser..

Læs mere…

Kontakt Dorte Carlsson på tlf.

33 43 70 08

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Koordinator | T: +45 33 43 70 25 | E: lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda Pedersen er koordinator på de dele af privatretten, der knytter sig til kurser inden for person-, familie- og arveret samt dødsboer og generationsskifter.

 

Hun har ansvaret for Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater og  de dertilhørende fagudvalg.

 

Endvidere har hun specialkompetence inden for drift af advokatvirksomked, dvs. ledelse, forretningsudvikling, etik, kommunikation og sprog.

Læs mere…

Kontakt Linda Pedersen på tlf.

33 43 70 25