Velkommen   (0 lektioner)

Masterclass – Erstatning og forsikring ved personskade

I oktober 2019 slår vi dørene op for uddannelsen: Masterclass - Erstatning og forsikring ved personskade. En uddannelse, som på højeste niveau henvender sig til advokater, eksperter og specialister inden for området.

 

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du har et godt kendskab til og erfaring med de fleste dele af personskaderetten. Du behøver ikke være super specialist, og det er heller ikke nødvendigt, at du kan alle områder lige godt. Men det forventes, at alt det grundlæggende er på plads, og at du har aktuel og løbende praktisk erfaring med behandling af personskadesager enten på skadelidte eller skadevoldersiden.

 

Uddannelsen løber over 7 dage fordelt på 3 moduler og faciliteres af Karsten Høj og Christina Neugebauer som gennemgående tovholdere på uddannelsen.
 

Undervisere
Advokat Martin Haug, Haug Advokater
Advokat Allan Kvist Kristensen, ARK Advokatpartnerselskab
Vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen
Advokat Sanne Christensen, Kammeradvokaten
Advokat Michael S. Wiisbye, Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab
Dr. Jur. Andreas Bloch Ehlers, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Professor dr. Juris Morten Kjelland,Institutt for offentlig rett, Olso
Chefkonsulent, cand.jur. Kristina Askjær, Patienterstatningen
Advokat Søren Kjær Jensen, Elmer Advokataktieselskab
Advokat Jesper Ravn, ARK Advokatpartnerselskab
Advokat Henrik Nedergaard Thomsen, Kammeradvokaten
Advokat Kira Kolby Christensen, Elmer Advokataktieselskab
Mediator og advokat Trine Schmidt Nielsson, Topdanmark Forsikring A/S

 

Herudover medvirker en speciallæge og en dommer.

 

Tilmeld dig uddannelsen her

 

Når vi har et overblik over alle interesserede, vil vi sammensætte det første hold, så der kommer den rigtige balance i forhold til det nye samarbejde.

 

For advokaterne kan vi glæde jer med, at uddannelsen vil dække jeres behov for de 54 timers efteruddannelse, som I skal have over 3 år. Uddannelsen afsluttes med et certifikat, og efterfølgende vil vi etablere et netværk for deltagerne.

 

Program ​23.10.2019 kl. 10.00 – 24.10.2019 kl. 17.00

Modul I: Ansvar / særlig erstatningsordninger

 

Program 03.12.2019 kl. 10.00 – 05.12.2019 kl. 17.00

Modul II: Udmåling / Sagsbehandling

 

Program 27.01.2020 kl. 10.00 – 28.01.2020 kl. 17.00

Modul III: Konfliktløsningen

 

Adm. dir. Helle Havgaard, Forsikringsakademiet Adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater

 "Det er et ambitiøst partnerskab, som vil kunne udvikle nye services og løsninger - også med en digital vinkel. Det kræver inspiration og viden om den virkelige verden, hvilket vi tilsammen har. Partnerskabet vil kunne forene kompetencerne fra hvert sit udgangspunkt og dermed skabe et mere fuldstændigt billede af problemstillinger og løsninger", udtaler adm. direktør Helle Havgaard, Forsikringsakademiet og adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater.


Kursuslektioner: 54

Nyheder

KURSER

Connie Amsgård
Connie Amsgård | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 26 | E: cam@danskeadvokater.dk

Kontakt

Connie Amsgård er koordinator på ansættelsesret samt forsikrings- og erstatningsret, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for disse områder. Hertil kommer koordinatorrollen inden for en række formueretlige emner samt landbrug og fødevarer.

 

Connie har ansvaret for Ansættelsesadvokater, FEF, Danske Landbrugsadvokater og  Oresundsadvokater. Desuden de dertilhørende fagudvalg, også vedrørende fødevarelovgivningen.

 

Sidst men ikke mindst er Connie koordinator på den årlige Fagudvalgsdag og en af koordinatorerne på den årlige Fagdag for medlemmer.

Læs mere…

Kontakt Connie Amsgård på tlf.

33 43 70 26