Velkommen  

Mediatoruddannelsens 20-års jubilæum den 3. november 2022

Mediatoruddannelsens 20-års jubilæum
Torsdag den 3. november 2022 hos Danske Advokater

Pris kr. 200,- ekskl. moms
4 lektioner

Kom med, når vi markerer Mediatoruddannelsens 20-års jubilæum!

Sammen med Danske Mediatoradvokater har Danske Advokater arrangeret en faglig formiddag i mediationens tegn. Sammen vil vi se tilbage - og ikke mindst fremad - og lade mediation som konfliktløsningsmetode folde sig ud.

Siden 2002 har flere end 600 advokater, jurister m.fl. gennemført mediatoruddannelsen og dermed bidraget til at sætte mediation på landkortet som en alternativ og effektiv konfliktløsningsmetode.

Vi har sammensat en spændende formiddag med nogle af de mest betydningsfulde personer, som alle har bidraget til at grundlægge, afholde og videreudvikle mediatoruddannelsen over årene.

Vi håber at se tidligere deltagere fra mediatoruddannelsen samt andre, som er interesserede i mediation.

 

Program:

Programmet for dagen ser ud som følger:

08:30 – 09:00 
Breakfast

09:00 – 10:00 
Mediation in Denmark. A dialogue on the development of mediation in Denmark over the past 20 years. How did it begin, where are we today and where are we heading? With Pia Deleuran, Mogens Y. Knudsen, Vibeke Vindeløv and Inger Høedt Rasmussen

10:00 – 10:15 
Break

10:15 – 11:00 
Mediation in an international setting; how will these insights contribute to the further development of the mediator training programme and the mediation praxis in Denmark with Baria Ahmed

11:00 – 11:15
Break  

11:15 – 12:00 
Lawrence Kershen, Keynote Speaker "Mediation - a Bigger Picture"

12:00 - 12:30
Q&A with the Audience

12:30 – 13:15
Champagne and networking

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

 

Undervisere:


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. 

 

Lawrence Kershen er advokat med virke som mægler siden 1994. Lawrence Kershen har bred undervisningserfaring og trækker på sin internationale baggrund inden for uddannelse af fagfolk i mediation og professionel forhandling. Lawrence har mere end 30 års erfaring med mediation inden for en lang række kontekster.

 

Inger Høedt-Rasmussen arbejder på Københavns universitet har vundet priser for sin undervisning. Inger har bl.a. arbejdet som forsker i advokatidentitet i advokatvirksomheden Winsløv og på CBS. Hun underviser og coacher på universiteter i ind- og udland såvel som i det private erhvervsliv og i advokatvirksomheder.
 

Pia Deleuran er cand.jur et art, mediator og forfatter. Pia blev uddannet mediator i 1996/97 inden for civil, business og family mediation og har praktiseret inden for felterne siden. I en periode som retsmægler. I 2007 modtog Pia Advokatsamfundets undervisningspris og i 2009 modtog hun Advokatsamfundets hæderspris. Pia har drevet selvstændig advokatvirksomhed og ydet juridisk bistand inden for det civilretlige område.

 

Baria Ahmed er en britisk mediator og voldgiftsdommer, med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Center for Effektiv Dispute Resolution (CEDR) siden 2008, og har samarbejdet blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. 

 

Vibeke Vindeløv er professor i konfliktmægling ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet og er forfatter til adskillige artikler og bøger om jura, mægling og forsoning. Hun har stor erfaring med undervisning i og praktisk arbejde med konfliktløsning og mægling i en mangfoldighed af konflikttyper, ligeom hun har erfaring med internationalt arbejde  i Sydøsteuropa (Balkan) og Sydafrika.

 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00