Velkommen   (0 bonuspoint)

Medlemsmøder 2018

Tilmelding
Medlemsmøder med praktisk gennemgang af Databeskyttelsesforordningen
(3 kursuslektioner)


Vi gennemgår de relevante emner og problemstillinger fra databeskyttelsesforordningen. Advokat Kira Kolby Christensen fra Elmer Advokater og fra Danske Advokater med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen og digitaliseringschef Steen Hermansen deltager.

 

  
  
  
  
  
  
Navn 
Firmanavn 
E-mail 
Jeg ønsker ligeledes at tilmelde følgende kollega fra mit firma:
Navn deltager 2 

Vedr. tilmelding

Da vi forventer stor interesse for møderne, forbeholder vi os retten til, at det er efter først til mølle princippet. Hver advokatvirksomhed må maksimalt deltage med 2 personer.

 

Du vil efter tilmelding få en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding, men det er først, når du modtager en endelig bekræftelse fra vores sekretariat, at du er tilmeldt.

 

Personer der ikke er medlem af Danske Advokater kan ikke deltage og ej heller ved et gebyr. Hvis man er tilmeldt og fået bekræftelse herpå og efterfølgende ikke møder op, vil vi opkræve et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms. Der er mulighed for at give afbud senest 3 dage før, så eventuelle folk på en venteliste kan få pladsen.

Nyheder

KURSER

Del
Helle Bisgaard
Helle Bisgaard | Kursuskoordinator | T: +45 33 43 70 29 | E: hbi@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle Bisgaard er koordinator på erhvervsret og skat samt strafferet, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for områderne skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi.

 

Helle har ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater og dertilhørende fagudvalg samt Danske Virksomhedsjurister. Helle indgår i et team med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen.

 

Sidst men ikke mindst har Helle har ansvar for koordineringen af kurser med vores eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Domstolsstyrelsen og Djøfs Kurser og Uddannelser

Læs mere…

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 29