Velkommen   (0 lektioner)

Fagdagen er det sted, hvor du hvert år kan blive opdateret på helt centrale retsområder, og hvor du kan vælge anderledes kurser med en lidt ”skæv” vinkel

Når skatten er på tværs!

kl. 9.30-12.15

I dette indlæg bliver der taget afsæt i en række tværfaglige emner og opgaver, som ikke skatte-advokater typisk er involveret i og gennemfører.

 

Formålet er at afdække de skattemæssige konsekvenser, hvor de især er overraskende ved sådanne dispositioner. Gennem denne afdækning er det håbet, at man som ikke skatte-advokat er bedre i stand til at identificere udfordringer  Eksempler på dispositioner, der behandles, er udlån til og fra selskaber, udlån ud af en virksomhedsskatteordning, rentevilkår på lån, finansiering af selskaber fra privatsfæren, overdragelse af fast ejendom, herunder parcelhuse og værdiansættelse heraf samt udvalgte lovbestemmelser, der har et selvstændigt skattemæssigt indhold i forhold til det civilretlige fx LL §3 og § 4. Det anførte er ikke udtømmende, men blot eksempler.

 

Underviser er advokat Bent Ramskov.

Tilbage til program

Nyheder

KURSER

Christina Stage
Christina Stage | Kursuskoordinator | +45 33 43 70 31 | cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina arbejder med kurser og uddannelser for advokater og administrative medarbejdere og er desuden involveret i markedsføring af kurser og uddannelser. 

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31