Velkommen   (0 lektioner)

Netværk - Økonomi & Regnskab

Medarbejdere i økonomifunktioner i advokatfirmaer, der er medlemmer af Danske Advokater.

I 2019 fortsætter vi igen de populære netværk for økonomiske medarbejdere i advokatvirksomheder.  Netværkene startede i 2014 og afholdes i både Jylland og København.

 

Som økonomimedarbejder sidder du ofte alene og tumler med en række praktiske problemstillinger, som hverken advokaterne eller andre lige har et svar på.

  • Du er sammen med andre økonomiske medarbejdere
  • Netværkets deltagere kommer fra advokatvirksomheder
  • Du og  netværket sætter selv dagsordenen for møderne
  • Du kan vælge mellem netværk øst og vest
  • Det er en billig og effektiv måde at få løst en række problemstillinger på


Tidligere erfaringerne viser, at deltagelse i netværk er en god måde at arbejde med stoffet på og giver dig mulighed for at få belyst netop de spørgsmål, du synes er vigtige. Netværket er et supplement til Danske Advokaters kurser.

 

Der afholdes fire netværksmøder om året. Medarbejdere i advokatvirksomheder, der er medlem af Danske Advokater, kan blive optaget i netværket. Ekstraordinært vil det i 2018 koste kr. 6.800, - ekskl. moms for alle fire møder. De penge er hurtigt tjent ind, fordi du nu sparer tid og eksterne konsulenter.

 

Netværkene ledes af statsautoriseret revisor Mogens Rasmussen, der har 25 års erfaring som revisor heraf de seneste 10 år hos PWC. Han har beskæftiget sig med SMV virksomheder og deres skatte- og afgiftsmæssige forhold, de seneste 25 år. I den forbindelse har Mogens blandt andet beskæftiget sig med advokatvirksomheder og har derfor kendskab til advokatvirksomheders problemstillinger. Mogens har endvidere 8 års undervisningserfaring på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

 

I 2019 vil der på første møde – ud over planlægning af kommende mødedatoer, værtskaber og emner – blive givet en praktisk gennemgang af den nye ferielov.

 

I 2018 har der været følgende emner på programmet:

  • Reglerne for persondata – brush-up
  • Momsfri omsætning herunder køb fra/salg til udland af ydelser, fradrag for rejseudgifter, fradrag for repræsentation/reklame/sponsorater.
  • Databeskyttelse med fokus på de praktisk udfordringer og løsninger, der knytter sig til økonomifunktionen i advokatvirksomheder.

 

Temaerne på møderne aftales løbende med deltagerne, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Møderne afholdes som udgangspunkt hos netværksdeltagerne på skift og varer fra kl. 9.00 – 13.00.

 

Netværk Vest:

Første møde i 2020 er den 18. marts. Resten af mødedatoerne er ved at blive fastsat.

 

Netværk Øst:

Første møde i 2020 er den 11. marts. Resten af mødedatoerne er ved at blive fastsat.


TILMELDING

Er du interesseret i netværket, kan du rette henvendelse til Sonja Ernstsen på ser@danskeadvokater.dk.  

Nyheder

KURSER

Sonja Ernstsen
Sonja Ernstsen | Økonomi- og administrationschef | T: +45 33 43 70 18 | E: ser@danskeadvokater.dk

Kontakt

Sojna er vores økonomi- og administrationschef.

 

Sonja varetager opgaver omkring HR, intern service, Valencia, medlemsaftaler, økonomi & regnskab for Danske Advokater og specialforeningerne.

Læs mere…

Kontakt Sonja Ernstsen på tlf.

33 43 70 18