Velkommen  

Nyheder om advokatKODEKS

 


01-05-2016
Et kodeks, der gør en forskel

Advokatbranchen er omgærdet af historier om høje honorarer og uigennemsigtighed, og om at det er en branche, hvor der arbejdes meget, men det er ikke hele historien. Derfor er advokatKODEKS opstået, som skal medvirke til at synliggøre danske advokatvirksomheders indsats for at gøre en positiv forskel for kunder og samfund.

 

Som advokater er vi klienternes betroede rådgivere og vælges først og fremmest på vores faglighed. Specifikke undersøgelser, der er lavet forud for etablering af advokatKODEKS, viser, at åbenhed og synlighed scorer meget højt hos både erhvervsledere og private forbrugere, når der spørges ind til, hvordan vi som branche kan forbedre os.

 

Med advokatKODEKS sætter vi fokus på alle de gode initiativer og bidrag, vi yder til samfundet. Vi kan blive inspireret af hinanden til at sætte fokus på de mange muligheder, der er for at gøre en forskel.

 

Fem principper

AdvokatKODEKS sætter fem principper på dagsordenen, som forpligter os til at arbejde med:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Diversitet

Det er de fem principper, der danner rammen om den samlede indsats, som gør en forskel for kunder og samfund, og som er med til at synliggøre advokatbranchens særlige virke og DNA.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16