Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Advokat og partner i Kromann Reumert, Jørgen Kjergaard Madsen, stiller op som formand for Danske Advokater på generalforsamlingen den 21. september 2018.

21-08-2018
Jørgen Kjergaard Madsen er formandskandidat

Advokat og partner i Kromann Reumert, Jørgen Kjergaard Madsen, stiller op som formand for Danske Advokater på generalforsamlingen den 21. september 2018.

 

"Jeg synes, advokatbranchen er fantastisk spændende, og det er vigtigt, at advokaterne og advokatfirmaerne står sammen i vores branche - uanset størrelse, geografi og specialeområder. På den måde får vi klart den bedste politiske slagkraft og styrke til den nødvendige fortsatte udvikling af branchen og til at sikre rimelige rammevilkår for os alle sammen", siger han og uddyber:

 

"For mig er det vigtigt, at advokater fortsat er uafhængige, så borgere og virksomheder til enhver tid kan få en rådgivning, hvor advokaten alene har deres interesser for øje. I det hele taget skal vi fortsætte bestræbelserne på at styrke borgeres retssikkerhed i mødet med det offentlige, hvor borgeren ikke bør være stillet ringere end myndighederne".

 

”Jeg glæder mig også til arbejdet med hele 'legal tech'-området, fordi det er vigtigt, at vi som branche omfavner de nye muligheder til gavn for kunderne. Her spiller brancheforeningen en vigtig rolle som videncenter for medlemmerne".

 

Brancheglidning har ligeledes hans fokus: "Fri konkurrence er sundt - men den skal jo være fair og baseret på samme principper og præmisser. Der følger både nogle særlige rettigheder og nogle særlige pligter med det at være advokat. Så nytter det ikke noget, hvis andre erhvervsgrupper mener, de bør have adgang til bestemte opgaveområder på nogle mere lempelige vilkår end de, der gælder for advokater. Det er jo ikke lige og fair konkurrence".

 

Jørgen Kjergaard Madsen ønsker at fortsætte den strategiske linje, som er lagt i Danske Advokater frem mod 2021:

 

"Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Danske Advokater i en årrække og har derfor længe fulgt og været involveret i det branchepolitiske arbejde - og jeg er helt enig i det strategigrundlag, der er vedtaget for de kommende år. Jeg synes i øvrigt også, der er grund til at rose og takke den afgående formand og bestyrelsen for et godt og solidt stykke arbejde, som jeg ser frem til at være med til at videreudvikle i samarbejde med gode kolleger. Der er fortsat mange ting, der skal være bedre - lige fra priser og vilkår for nødvendige arbejdsredskaber for advokaterne som kommenterede lov- og domssamlinger og til bedre retshjælp og fri proces - og jeg håber, at generalforsamlingen giver mig mulighed for at være med til at kæmpe for en fortsat uafhængig og stærk branche".

 

Om Jørgen Kjergaard Madsen:

Jørgen Kjergaard Madsen er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert, København, og rådgiver en lang række danske og internationale industrielle og finansielle virksomheder i forbindelse med M&A- og private equity-transaktioner, joint ventures, selskabs-, børs- og aktionærforhold, corporate governance og take-over transaktioner m.v.

 

Han er cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1984, HD i finansiering og kreditvæsen, har en MCJ/LLM fra New York University, School of Law og advokatbestalling i New York samt efteruddannelse på bl.a. Harvard Business School.

 

Han har to voksne børn med sin hustru Lisbeth, som han desværre mistede til kræft sidste år.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | T: +45 33 43 70 19&E: sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation og public affairs. 
 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve.


Du er altid velkommen til at ringe til Søren Møller Andersen, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne.

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19