Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret har efter drøftelser med advokatorganisationerne og byretspræsidenterne udarbejdet nye vejledende takster for salærer i familieretlige sager gældende fra den 1. juli 2019. De nye vejledende takster kan ses her.

24-06-2019
Nye vejledende takster i familieretlige sager

Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret har efter drøftelser med advokatorganisationerne og byretspræsidenterne udarbejdet nye vejledende takster for salærer i familieretlige sager gældende fra den 1. juli 2019. De nye vejledende takster kan ses her.

 

Erfaringerne med de familieretlige sager i det nye system med Familieretshuset og familieretterne er beskedne,  og landsretspræsidenterne har derfor samtidig tilkendegivet, at spørgsmålet om behov for revision af taksterne forventes at blive taget igen senere i 2019. Advokatorganisationerne vil også blive inddraget i sådanne kommende drøftelser.

 

De øvrige vejledende takster er uændrede.
 

Bliv opdateret på vores kursus ”Nyeste praksis inden for familieret” den 20. september 2019, læs mere og tilmeld dig her.  


Se alle vores kurser inden for familieret her

jsb
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12