Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

NemID erstattes af MitID / Nemlog-in, og Digital Post fornyes

26-10-2020
Væsentlig digital infrastruktur ændres i 2021

NemID erstattes af MitID / Nemlog-in, og Digital Post fornyes

 

Danske Advokater har netop holdt et møde med Digitaliseringsstyrelsen for at sikre, at vi får den nødvendige indsigt og viden, så vi kan hjælpe vores medlemmer med nyttig information i god tid. Vi har også fokus på de udfordringer, det giver med Domstolene, så vi er også i dialog med Domstolsstyrelsen om sagen.

 

NemID udfases og erstattes af MitID og Nemlog-in

Der er flere nye tiltag i MitID og Nemlog-in, hvor sidstnævnte erstatter det, vi i dag kender som NemID medarbejdercertifikater. Der kommer en mulighed for at benytte det private MitID til både privat brug og erhverv, men det bliver også muligt at adskille det som i dag med et MitID til privat brug og et andet kun til erhvervsbrug.

 

Der kommer en overgangsperiode i 2. halvår af 2021, hvor man både kan benytte sit nuværende NemID og det nye setup ved login på offentlige tjenester som Virk.dk, Skat.dk, Tinglysning.dk og Minretssag.dk m.fl.

 

Den største udfordring med udfasning af NemID medarbejdercertifikater er, at signaturfilen MOCES, som mange benytter til kryptering af mails, forsvinder. Hvordan det fremover er muligt at sende sikker mail på tilsvarende vis, er pt. lidt usikkert, men løsningen med virksomhedscertifikater VOCES vil fortsat være til rådighed. Virksomhedscertifikater bruges bl.a. til det, som kaldes ”tunnelmails”, og de benyttes også af de 3. partsløsninger, som i dag benytter NemID til kryptering af mails.

 

Læs mere om MitID / Nemlog-in hos Digitaliseringsstyrelsen
Læs mere om overgangen til det nye setup 

 

Næste generation Digital Post

På Borger.dk og Virk.dk får Digital Post en ny brugerflade for kommunikation med det offentlige i sensommeren 2021. Der åbnes op for, at flere kan udbyde løsninger, der svarer til e-Boks, for at tilgå virksomhedens digitale post fra det offentlige.

 

En af de største ændringer er tilføjelse af MeMo, der er et nyt meddelelsesformat som giver mulighed for at tilføje informationer som att.-person, sagsnummer etc. til bedre sortering af virksomhedens digitale post. Der vil være en indkøringsperiode med brug af MeMo frem til 2023. Med indførelse af den nye Digitale Post til august 2021 forsvinder det, vi i dag kender med ”mapper” for de virksomheder, man overtager administration af som f.eks. kurator i ens egen virksomheds postkasse. Der har været problemer fra start med disse ”mapper” på grund af manglende rettighedsstyring, og hvordan det fremover håndteres er desværre uafklaret. Det er et område, som Danske Advokater både nu og tidligere har påpeget som problematisk ved den digitale post-løsning. Vi arbejder for at få Digitaliseringsstyrelsen til at afholde en workshop snarest muligt om disse problemer, hvor vi kan deltage suppleret af nogle af vores medlemmer, som sidder med disse udfordringer til daglig.

 

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen om næste generation af digital post

 

Sidder du og vil gerne involveres i den fremtidige brug af MitID / Nemlog-in og/eller næste generation af digital post, og vil du gerne bidrage, hvor det er muligt i f.eks. en workshop med Digitaliseringsstyrelsen, er du velkommen til at tilkendegive din interesse på denne formular.

 

Vi vil sikre, at alle i god tid kan få den nødvendige viden, så man kan være forberedt på de ændringer der kommer i 2. halvår af 2021.

 

Har du spørgsmål til noget, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Steen Hermansen på mail she@danskeadvokater.dk eller telefon 33 43 70 21.

 

she
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | T: +45 33 43 70 21 | E: she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver om advokatbranchens digitale udfordringer og it-løsninger til advokatvirksomheder.

 

Steen har siddet med i vores arbejdsgruppe om persondata. Han har bl.a. udarbejdet materiale og guides til vores medlemmer om overholdelse af persondatalovgivningen, og han har undervist i GDPR-relaterede emner på vores medlemsmøder og kurser.

 

Steen er hr. IT inden for advokatbranchen. Han rådgiver medlemsvirksomheder i køb af IT, har kendskab til leverandørerne af IT-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.

Steen er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.

 

Steen afholder løbende undervisning inden for IT-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21

Ret cookies