Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


05-10-2021
Se regeringens lovprogram for 2021/2022

Regeringen har ved Folketingets åbning fremlagt et omfattende lovprogram for Folketingsåret 2021/2022. Blandt lovforslagene kan vi fremhæve:

 • Ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstids- og forvaringsdømtes rettigheder) (Nov I). Lovforslaget har til formål at begrænse de eksisterende muligheder for, at indsatte, der er idømt fængselsstraf på livstid eller forvaring, kan have kontakt med omverdenen.
 • Ændring af erstatningsansvarsloven (Udvidelse af området for krænkelsesgodtgørelse og behandling af digitale krænkelser) (Feb I). Lovforslaget har til formål at udvide området for krænkelsesgodtgørelse og forventes at adressere spørgsmålet om behandlingen af digitale krænkelser efter erstatningsansvarsloven.
 • Ændring af retsplejeloven og teleloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.) (Nov II). Lovforslaget vil navnlig omfatte en revision af retsplejelovens regler om udbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring (logning) af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold
 • Ændring af konkursloven (Gennemførelse af rekonstruktions- og insolvensdirektivet m.v.) (Feb II). Lovforslaget har i øvrigt til formål at justere konkurslovens regler med henblik på at forbedre mulighederne for, at bl.a. iværksættere, som kommer i økonomiske vanskeligheder, kan starte ny virksomhed.
 • Ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetstyveri) (Dec I). Lovforslaget har til formål at indføre et særskilt forbud mod identitetstyveri i straffeloven.
 • Ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven m.fl. (Skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn m.v.) (Jan I) Lovforslaget indbefatter skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt øget transparens i de største danske virksomheder. Lovforslaget har til formål, at de største danske virksomheder skal arbejde hen imod en ligelig kønsfordeling på minimum 40/60 af kvinder og mænd.
 • Ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. (Ansvarsudvalgets og Fagudvalgets anbefalinger) (Jan I).
  Lovforslaget har til formål at gennemføre en række initiativer vedrørende governance i finansielle virksomheder. Forslaget indeholder bl.a. nye strafbelagte regler om ledelsessvigt, og der foreslås skærpede regler i forbindelse med ledelsens erstatningsansvar for beslutninger med et element af interessekonflikter.
   

Læs hele regeringens lovprogram her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19