Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


15-09-2010
Advokatvagt tæller i fuldmægtiges efteruddannelse

Bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse blev ændret pr. 1. juli 2010. I den anledning gør Danske Advokaters vicedirektør, Helle Ahlenius Pallesen, opmærksom på følgende forhold:
  • Advokatfuldmægtige er som bekendt omfattet af kravet om 54 timers efteruddannelse ved siden af de 20 dages grunduddannelse, men nu kan fuldmægtiges rådgivning i advokatvagten tælle med som efteruddannelse. Det er dog en forudsætning, at også arbejdet i advokatvagten har været af mindst 3 kursuslektioners varighed. Rådgivningen kan dog maksimalt udgøre 18 lektioner i en efteruddannelsesperiode, og timerne kan ikke overføres til en efterfølgende periode. 
  • Overskydende kursuslektioner kan ved udgangen af 2010 overføres til den kommende treårsperiode. 
  • Husk at gemme kursusbeviser. Får virksomheden tilsynsbesøg i 2011 eller 2012, må det forventes, at der fortsat vil blive krævet dokumentation for, at advokater og advokatfuldmægtige har gennemført mindst 54 timers efteruddannelse i perioden fra 2008 til 2010.
  • Advokatsamfundet arbejder fortsat på et indberetningssystem. Indtil det er på plads, vil Danske Advokater anbefale, at både advokater og fuldmægtige er omhyggelige med at gemme kursusbeviser.
Husk i øvrigt, at alle medlemmer på www.danskeadvokater.dk altid kan se hvilke kurser, den enkelte advokat eller advokatfuldmægtig har gennemført siden 2008.
hpa

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>