Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


19-08-2014
Regeringen ser på reguleringen af advokatbranchen

Regeringen har som et led i den seneste vækstpakke besluttet at ville se nærmere på advokatbranchen. Initiativet følger af regeringens ønske om at se en række lovregulerede erhverv nærmere efter i sømmene. Arbejdsformen er lidt usædvanlig, idet regeringen har nedsat en intern arbejdsgruppe, som alene består af embedsmænd fra Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Justitsministeriet til at se på branchen og komme med ”forslag til justeringer af den eksisterende regulering og øvrige konkurrenceforbedrende tiltag.” Danske Advokater og Advokatrådet har i en fælles henvendelse til regeringen anmodet om at komme med i arbejdet, da det drejer sig om vilkårene for og reguleringen af advokatbranchen, men det har regeringen afvist. Vi har – på lige fod med en lang række andre organisationer - modtaget en høring, hvor vi anmodes om at fremsende ”eventuelle input og bemærkninger til brug for arbejdet i arbejdsgruppen.”Danske Advokater og Advokatrådet er i tæt dialog om denne sag, og Danske Advokaters bestyrelse har på sit møde 18. august understreget vigtigheden af, at Danske Advokater – i tæt samarbejde med Advokatsamfundet - investerer de ressourcer, der skal til for at sikre, at vi kan bidrage med de nødvendige analyser og indspil til arbejdsgruppens arbejde over de kommende måneder.

Læs aftalen om vækstpakken her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19