Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketinget 1. behandlede torsdag den 31. marts regeringens forslag til ny revisorlov, der skal implementere et revisordirektiv fra EU samt en række optioner fra den nye revisorforordning.

01-04-2016
Revisordebat – har vi helt glemt finanskrisen?

Folketinget 1. behandlede torsdag den 31. marts regeringens forslag til ny revisorlov, der skal implementere et revisordirektiv fra EU samt en række optioner fra den nye revisorforordning.

 

Regeringen har - særligt i sin tilgang til revisorforordningen, som lægger op til skærpede krav til revisors uafhængighed, når det gælder revision af virksomheder af offentlig interesse - valgt at foreslå, at de skærpede krav alene skal omfatte knap 400 virksomheder mod i dag omkring 800 virksomheder. Dermed omfattes alene børsnoterede selskaber og finansielle virksomheder. Omvendt fritages familieejede, fondsejede og andelsejede virksomheder – uanset størrelse – samt alle regioner, kommuner, mellemkommunale selskaber og statslige aktieselskaber fra definitionen af selskaber af offentlig interesse (de såkaldte PIE virksomheder).

Læs Pauls Mollerups blog om revisorloven  

 

Danske Advokater har i sit høringssvar peget på problemerne med den indsnævrede PIE definition og på problemerne i forhold til revisors uafhængighed med muligheden for, at en revisionsvirksomhed, der som samfundets tillidsrepræsentant reviderer en virksomhed, samtidig kan sælge en lang række rådgivningsydelser til den samme revisionsklient, hvor de virker som ”klientens mand”.

 

Under Folketingets 1. behandling stod det klart, at regeringen ikke har flertal for sit lovforslag i den foreliggende form. En række ordførere problematiserede den indsnævrede PIE definition og sammenblandingen af revision og rådgivning. Regeringen har endvidere foreslået, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for revisionen af større offentligt ejede selskaber i en bekendtgørelse. Også denne bemyndigelse blev der spurgt kritisk ind til under debatten.

 

Endelig pegede en række ordførere på, at hele begrundelsen for revisionen af EUs revisor-regulering er erkendelsen af, at der i forbindelse med finanskrisen blev udtrykt et behov for at klargøre revisors uafhængighed som samfundets tillidsrepræsentant – og der blev under Folketingsdebatten udtrykt bekymring for, om læringen af finanskrisen allerede er glemt?

 

Lovforslaget er nu henvist til udvalgsbehandling, hvorefter det skal 2. og 3. behandles i løbet af foråret, så det kan træde i kraft ved implementeringsfristens udløb 16. juni 2016.

Læs også artiklen ”Revisorlov bringer revisorer og advokater på kollisionskurs”

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19