Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske BOLIGadvokater går ind for en meget høj kvalitet af boligrådgivning.

27-05-2016
”Ikke bare en ordning hvor man klapper hinanden på skuldrene”

Danske BOLIGadvokater går ind for en meget høj kvalitet af boligrådgivning. Derfor skal alle medlemmer ved indmeldelse forpligte sig til at overholde foreningens krav for at kunne kalde sig certificeret Dansk BOLIGadvokat. 1/6 af medlemmerne bliver årligt auditeret for at sikre, at alle oveholder kravene.


Af Rikke Kynde
 

”Det er ikke bare en ordning, hvor man klapper hinanden på skuldrene og synes, ’det er vel nok fint, at vi er medlem af den samme forening, og det går meget godt”, sådan lyder det fra Erik Turley, auditor og medlem af Danske BOLIGadvokater.

 

Erik Turley fortæller, hvordan han og andre auditorer sikrer, at kvaliteten blandt foreningens medlemmer forbliver høj og i tråd med det koncept, medlemmerne har sagt ja til at være en del af. I foreningen kan man nemlig ikke bare kalde sig certificeret Dansk BOLIGadvokat uden at leve op til de krav, der stilles.

 

Danske BOLIGadvokater har i dag knap 150 medlemmer fordelt over hele landet. Medlemmerne af foreningen har bl.a. forpligtet sig til at anvende foreningens koncepter for henholdsvis køberrådgivning og sælgerrådgivning samt særlige etiske regler udarbejdet af Forbrugerrådet og Advokatsamfundet. Alle medlemmer er derudover forpligtet til at modtage besøg af en auditor, som skal kontrollere, at medlemmerne lever op til deres forpligtelser.

 

Det er her, auditor, Erik Turley, kommer ind i billedet. Erik Turley har været fast medlem af foreningens auditørkorps siden starten og har i år gennemført 5 audit-besøg.

 


Erik Turley

 

Når Erik Turley skal auditere et medlem, aflægger han et besøg hos den pågældende. Mødet indledes som regel med, at medlemmet fortæller, hvordan han plejer at håndtere boligrådgivning. Derefter gennemgår Erik Turley op til 10 af medlemmets afsluttede sager samt evalueringsskemaer, som klienter har udfyldt, og kontrollerer, at den pågældendes boligrådgivning stemmer overens med koncepterne. Erik Turley tjekker også, at medlemmet har opfyldt kravet om deltagelse i af Danske BOLIGadvokater godkendte kurser inden for fast ejendom.

 

”Det er ikke bare en lille sludder over en kort kop kaffe. Det er en omfattende gennemgang af, hvordan den pågældende håndterer sin rådgivning. Medlemmerne af Danske BOLIGadvokater skal jo kun være medlem fordi, de har besluttet at yde en absolut høj kvalitet af boligrådgivning, og så skal man selvfølgelig også leve op til det”, fortæller Erik Turley.

 

Danske BOLIGadvokater blev stiftet i år 2000. Ifølge formand og advokat Jan Schøtt-Petersen blev foreningen stiftet efter, at advokaternes ”skødemonopol” var blevet brudt som følge af en ændring af vinkelskriverloven.Jan Schøtt-Petersen
 

”Der opstod et helt nyt behov for at synliggøre, at advokatens rolle i en bolighandel var andet og meget mere end blot skødet. Samtidig var det af afgørende betydning - den gang som nu - at signalere, at der er tale om et speciale, og at man er nødt til at holde sig opdateret hele tiden for at kunne levere en tilstrækkelig god rådgivning til de bolighandlende,” fortæller han.


Danske BOLIGadvokater tog hånd om disse områder ved at stille krav til deres medlemmer og udføre kontrol med dem. På den måde havde foreningen et fælles ’produkt’, en rådgivningsydelse og en kvalitet, som de kunne markedsføre sig på.
 

”Det betyder, at forbrugerne godt tør henvende sig, fordi de ved, at der stilles krav medlemmerne, og at der står en organisation bag, som vil tage affære, hvis medlemmet mod forventning ikke lever op til kravene,” forklarer Jan Schøtt-Petersen.

 

Når auditor Erik Turley har færdiggjort et besøg, udarbejder han en auditrapport, hvor resultaterne bliver nedskrevet. Her konkluderer han, om medlemmet opfylder de krav, foreningen stiller. Han bidrager også med anvisninger på, hvad der skal rettes op på, hvis ikke kravene er opfyldt. Derefter tager foreningens sekretariat handling på konklusionerne i auditrapporten. Hvis medlemmet ikke opfylder alle krav, vil sekretariatet sætte en frist for, hvornår der skal foreligge dokumentation for at forholdet er rettet. Hvis der ikke leveres tilfredsstillende dokumentation inden for fristen, vil sekretariatet tage sagen op med kontroludvalget, hvor Forbrugerrådet deltager. Bestyrelsen træffer herefter en beslutning om, hvorvidt medlemmet skal ekskluderes.

 

”Jeg er meget opmærksom på min opgave, det er jo ikke fordi, jeg skal optræde som en urimelig sur og tvær bussemand, når jeg kommer ud. Men sandheden er, at jeg repræsenterer alle medlemmer, som gerne vil yde en høj kvalitet. Det betyder også, at jeg er nødt til at reagere, når jeg kan se, at væsentlige dele af konceptet ikke bliver overholdt,” fortæller Erik Turley om auditrapporten.

 

Han forklarer, at der er en realitet i, at der bliver aflagt audit, og at foreningen i enkelte tilfælde har set sig nødsaget til at sige farvel til et medlem på grund af manglende efterlevelse af foreningens krav.

 

”Hvis man skyder ved siden af målskiven hele tiden, så går det ikke, så skal man i hvert fald ikke være medlem af Danske BOLIGadvokater. For alle medlemmer, som gør et virkelig godt stykke arbejde hver dag, har krav på, at Danske BOLIGadvokaters navn og ry bliver beskyttet. Og klienter, der henvender sig til en certificeret Dansk BOLIGadvokat, har naturligvis krav på at, at de kan stole på, at foreningens medlemmer leverer den lovede ydelse. ”

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19