Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater ankom til Folkemødet torsdag den 16. juni for at være klar til fredagens 6 paneldebatter, som vi havde arrangeret i samarbejde med Elmer Advokater, Danske Familieadvokater, Mediationsinstituttet og Horten. De fleste af debatterne havde fokus på livets store kriser. Det resulterede i et meget vellykket folkemøde med interessante indspark fra debattører og tilskuere.

20-06-2016
Folkemødet 2016: Advokater, debatter og ølDanske Advokater ankom til Folkemødet torsdag den 16. juni for at være klar til fredagens 6 paneldebatter, som vi havde arrangeret i samarbejde med Elmer Advokater, Danske Familieadvokater, Mediationsinstituttet og Horten. De fleste af debatterne havde fokus på livets store kriser. Det resulterede i et meget vellykket folkemøde med interessante indspark fra debattører og tilskuere. 
 

Morgenboller, syltetøj og termokander blev fredag morgen slæbt til Strandvejens Mødetelt i Danchells Anlæg for at byde velkommen til de morgenfriske tilskuere, der var kommet for at deltage i Danske Advokaters første paneldebat på Folkemødet 2016; ’Hvad gør det offentlige Danmark, når døden banker på?”. Dagen lagde hermed ud med en debat om døden, og hvordan politiet, skifteretten, sygehusvæsenet – og naturligvis advokater bør behandle ægtefæller og børn til personer, der lige er afgået ved døden.Vi fortsatte morgenen med at sætte fokus på en anden type livskrise på paneldebatten: ’Hvem skal hjælpe de syge og invalide, nu det offentlige ikke gør?’. Her debatterede Anne Marie Seiersen, underdirektør i Forsikring og Pension, Mona Striib, næstformand i FOA, Lizette Risgaard, formand i LO, Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening med Nikolaj Nielsen, advokat i Elmer Advokater. Med udgangspunkt i en case forsøgte panelet at komme frem til den bedste måde at tage hånd om folk, der er blevet invalide og dermed ikke kan arbejde på lige fod med resten af befolkningen.
 

I samarbejde med Danske Familieadvokater og Mediationsinstituttet fortsatte vi dagen med en paneldebat, der rejste spørgsmålet: ’Skal mægling være obligatorisk i børnesager’. Her var mange mødt op for at tage stilling til om mediation kan gøre en skilsmisse lettere for børnene. Kappeklædt lagde Louise Lerche-Gredal, direktør i Mediationsinstituttet ud med at procedere for, at der bør indføres tvungen mediation. Anne Broksø, formand i Danske Familieadvokater overtog efterfølgende kappen og argumenterede imod. Derefter fik Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Per Larsen, formand i Børnerådet, John Halse, psykolog, Birgitte Holberg Pedersen, byretspræsident i Retten i Helsingør og Lejse Døllner, chefkonsulent i Statsforvaltningen lov til at diskutere emnet. Da debatten var slut, fremførte procedørerne en afsluttende replik, hvorefter tilskuerne skulle stemme. Alle tilskuerne var blevet tildelt en rød og en grøn seddel, og da der skulle stemmes, havde flest den røde seddel i vejret og stemte dermed på, at der ikke skal indføres obligatorisk mediation i skilsmissesager med børn. Der var dog stor tvivl i selve panelet, hvor flere rakte begge sedler op.
 

Fredag eftermiddag røg debatterne over i en lidt anden boldgade, her kom der fokus på erhvervslivet til paneldebatterne: ’Sådan undgår vi konkurs for milliarder!’ og ’Hvor går grænsen for virksomheders brug af persondata?’. Her mødte mange kendinge fra erhvervslivet op; Dansk Industri, FSR, IT-branchen og Forbrugerrådet var blot nogle af dem, som havde indtaget tilskuerrækkerne.


Med øl og chips bød vi velkommen til det sidste arrangement på Folkemødet. Tilskuerne strømmede til, og Danske Familieadvokater fik et propfyldt telt, hvor alle stole var taget, og hvor gulvet også blev brugt som siddeplads. Arrangementet var en paneldebat, der genoptog debatten om, hvordan man gør skilsmisser lettere for børn. Denne gang med fokus på, om man skal oprette en familieretlig afdeling i domstolene, sådan så man får en hurtigere afklaring på, hvad der skal ske med børnene.Fredagen i Strandvejens Mødetelt blev en meget vellykket dag. Der var gang i paneldebatterne og publikum var også villige til at byde ind. Derudover var der et stort fremmøde af advokater, der viser en voksende tendens med, at flere og flere advokater tager til Folkemødet. En udvikling Danske Advokater ser meget positivt på, for på den måde bliver advokatbranchen stadigt mere tilgængelig.


 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19