Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Blandt en del advokatvirksomheder og et par andre virksomheder har der været et netværk ”Tinglysningsforum”, som blev startet op af Plesner. Danske Advokater begyndte at samarbejde med netværket i 2017 bl.a. med henblik på dialog med Tinglysningsretten om forbedring af tinglysning.dk. Fremover vil Danske Advokater stå for afvikling af netværkets morgenmøder. Netværket drives fremover af en styregruppe, som består af medlemmer af netværket, der programsætter aktuelle og relevante emner på møderne.

09-01-2018
Danske Advokater overtager netværket ”Tinglysningsforum”

Blandt en del advokatvirksomheder og et par andre virksomheder har der været et netværk ”Tinglysningsforum”, som blev startet af Plesner. Danske Advokater begyndte at samarbejde med netværket i 2017, bl.a. med henblik på dialog med Tinglysningsretten om forbedring af tinglysning.dk. Fremover vil Danske Advokater stå for afvikling af netværkets morgenmøder. Netværket drives fremover af en styregruppe, som består af medlemmer af netværket, der programsætter aktuelle og relevante emner på møderne.

 

Tinglysningsforum afholder fem morgenmøder om året fra kl. 8:00 til 10:00 hos Danske Advokater. Mødedatoer og emner for 2018 planlægges løbende. Næste arrangement holdes onsdag den 24. januar kl. 8:00 – 10:00 i Valencia på Vesterbrogade 32, 1620 København V.

 

På agendaen er indtil videre et indlæg ved chefkonsulent Jørgen Sindet fra Skat, der vil fortælle om forskellige problemstillinger inden for tinglysningsafgiftsloven baseret på spørgsmål fra Tinglysningsforum.

 

Har det din interesse at have videndeling og netværke med andre om digital tinglysning, har du nu mulighed for at tilmelde dig Tinglysningsforum. Det gør du ved at tilmelde dig på mail til Susanne Kærgård Wyniger på mail swy@danskeadvokater.dk.

 

Du vil blive opkrævet et årligt kontingent på kr. 1.500,- ekskl. moms, der primært dækker omkostningerne ved afholdelse af fem morgenmøder om året. Vi har i den forbindelse brug for at vide, hvortil vi skal fakturere dit medlemskab.

 

Danske Advokater har også et tinglysningsnetværk i skrivebordshøjde

Flere af vores kursister er medlemmer af vores tinglysningsnetværk, hvor vi kigger på tingene i skrivebordshøjde. Netværket faciliteres af advokat Ulla Zurita. Netværket er etableret i både øst og vest, hvor man mødes 4 gange om året hos deltagerne eller hos Danske Advokater.

Se mere her

 

Danske Advokaters kurser om digital tinglysning

Danske Advokater udbyder flere forskellige kurser inden for digital tinglysning.

 

Du kan findes vores aktuelle kurser om digital tinglysning her

 

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>