Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I søndags lancerede justitsminister Søren Pape Poulsen et initiativ, der skal sikre, at forbrydere hurtigere får deres straf. Det er en ambition, som det er svært at være uenig i. Justitsministeren indleder sit politiske oplæg med en præsentation af den såkaldte straffesagskæde – altså det faktum, at der er mange myndigheder involveret, fra en forbrydelse anmeldes, og til den dømte begynder sin afsoning. Igen kan jeg kun være enig med ministeren i, at det er vigtigt både at forklare og forstå helheden i straffesagskæden fra politi og anklagemyndighed til domstole og kriminalforsorg. Alle led i kæden er vigtige for at sikre en hurtig proces.

19-01-2018
Husk nu helheden, Søren Pape

I søndags lancerede justitsminister Søren Pape Poulsen et initiativ, der skal sikre, at forbrydere hurtigere får deres straf. Det er en ambition, som det er svært at være uenig i. Justitsministeren indleder sit politiske oplæg med en præsentation af den såkaldte straffesagskæde – altså det faktum, at der er mange myndigheder involveret, fra en forbrydelse anmeldes, og til den dømte begynder sin afsoning. Igen kan jeg kun være enig med ministeren i, at det er vigtigt både at forklare og forstå helheden i straffesagskæden fra politi og anklagemyndighed til domstole og kriminalforsorg. Alle led i kæden er vigtige for at sikre en hurtig proces.

 

Ministeren vælger herefter i sit oplæg – og i den efterfølgende præsentation i pressen – at sætte fokus på, at de store forsinkelser i processen hænger sammen med, at der alt for ofte er problemer med at beramme domsforhandlingen på grund af travlhed hos forsvarsadvokaterne. Han peger også på, at hensynet til ofrene må gå forud for hensynet til den tiltalte og dennes ret til frit at vælge en forsvarer. Jeg er enig med ministeren i, at sager ikke skal trækkes i langdrag – lige meget af hvilken årsag – men jeg mener samtidig, at ministeren er lige vel enøjet, når han vælger alene at fokusere på forsvarsadvokaterne og deres kalendere.

 

Allerede i dag er praksis sådan, at hensynet til en hurtig behandling af en sag kan begrunde, at en given forsvarer nægtes. I dag er udgangspunktet, at en forsinkelse på 2-3 måneder vil kunne danne grundlag for at nægte beskikkelse. Det ønsker ministeren ved lov at sætte ned til fire uger – og i visse typer af særligt prioriterede sager til to uger. Det er en meget hård opstramning, der kan medføre, at det frie forsvarervalg bliver en illusion for flere tiltalte. Samtidig viser den seneste statistik fra Rigspolitiet, at det gennemsnitlige antal dage fra anmeldelse til fældende afgørelse er steget fra 264 dage i 3. kvartal 2016 til 277 dage i 3. kvartal 2017. Det vigtige her er ikke så meget stigningen, som at det i gennemsnit tager ni måneder at få en sag igennem systemet. Og det er et gennemsnit, som dækker over meget længere forløb for en række sager.

 

Så spørgsmålet er, om hensynet til ofrene ikke også kunne varetages bedre ved at få reduceret sagsbehandlingstiden ved politiet og anklagemyndigheden? Kunne man skære en måned eller mere af dér, ville det virkelig have en effekt – og det uden at sætte retssikkerheden for den tiltalte over styr.

 

Jeg tror egentlig, at vi alle vil det samme: Få straffesagerne hurtigere igennem systemet og sikre en hurtigere vej fra forbrydelse til straf. Men det må ikke ske ved alene at vælge løsninger, der risikerer at sætte den tiltaltes rettigheder over styr, særligt når der er så mange andre steder at sætte ind.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19