Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


02-06-2021
Til kamp mod sexisme med nye værktøjer

Danske Advokater lancerer nu tre vejledninger og en modelpolitik i kampen mod sexisme. Guide til mægling og konflikthåndtering, dilemmakort, over stregen-øvelser, Do’s & Don’ts for ledere og dialogkort er blot nogle af de konkrete værktøjer, som Danske Advokaters arbejdsgruppe mod sexisme præsenterer i en ny rapport.

 

Start samtalen. Lav politikken og undersøg sagen. Sådan lyder overskrifterne fra Danske Advokaters arbejdsgruppe, der netop har udgivet en rapport, som skal vejlede og inspirere advokatvirksomhederne i kampen mod sexisme, men arbejdet stopper ikke her, fastslår arbejdsgruppens formand Karen-Margrethe Schebye.

 

”Vores fokus er på at skabe et miljø i virksomhederne, hvor forebyggelse og dialog om sexisme og seksuelle krænkelser får en fremtrædende plads – naturligvis fulgt op af en politik, der gør det klart, hvad der er acceptabel adfærd i dagligdagen. Sexisme kan angribes fra mange vinkler, og vi har valgt nogle ud, for hurtigt at få nogle værktøjer i marken, men jeg er helt bevidst om, at rapporten også kunne have indeholdt andre vinkler. Derfor siger jeg også, at arbejdet ikke slutter her”.

 

Danske Advokater opfordrer advokatvirksomhederne til at få startet samtalen blandt alle medarbejdere og til at få udarbejdet en politik på området. Det er også en god ide at udpege en ambassadør eller nedsætte en arbejdsgruppe, så der sikres et konstant fokus.

 

”Jeg håber, at advokatvirksomhederne vil lade sig inspirere af rapporten. Det er grundlæggende vigtigt, at folk behandler hinanden ordentligt på arbejdspladserne, og det er samtidig afgørende, at der er nogle klare spilleregler”, siger Karen-Margrethe Schebye.

 

Hun understreger samtidig, at kommunikationen fra ledelsen er afgørende.

 

”Man bør tilstræbe en nuanceret kommunikation, for hvis man melder for firkantet ud i sin iver efter at bekæmpe sexisme, risikerer man, at de mindre sager ikke kommer frem, hvis den forurettede frygter, at en klage ender med en fyreseddel, for i mange tilfælde ønsker man frem for alt, at krænkeren stopper og ændrer adfærd. Derfor lægger vi megen vægt på ledelse, dialog og konflikthåndtering i rapporten”.

 

Danske Advokaters bestyrelse roser arbejdsgruppens anbefalinger.

 

”Der skal lyde en meget stor tak til arbejdsgruppen for det fremragende arbejde. Bekæmpelse af sexisme står meget højt på min og resten af bestyrelsens dagsorden, og jeg er ikke i tvivl om, at rapporten og anbefalingerne kan hjælpe og inspirere advokatvirksomhederne i dagligdagen”, siger Danske Advokaters formand Jørgen Kjergaard Madsen.

 

Danske Advokaters næstformand, Marianne Fruensgaard, har selv været medlem af arbejdsgruppen, og hun lægger også stor vægt på, at branchen kontinuerligt har fokus på bekæmpelse af sexisme.

 

”En væsentlig del af vores arbejde kommer til at bestå i at få udbredt kendskabet til rapporten og værktøjerne. Vi lægger fx op til at komme på besøg i advokatforeninger rundt omkring i landet for at præsentere materialet og værktøjerne. Rapporten er ment som et slags inspirationskatalog, der kan tilpasses den enkelte virksomhed. Vi opfordrer meget kraftigt til, at man har et kontinuerligt fokus på indsatsen”, påpeger hun.

 

Danske Advokater nedsatte sidste år arbejdsgruppen mod sexisme, ligesom brancheforeningen i samarbejde med Djøf Advokat lavede en undersøgelse af problemets omfang blandt alle medarbejdergrupper i branchen.

 

Læs hele rapporten her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19