Velkommen  (0 bonuspoint)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Digitale sexkrænkelser er et stort samfundsproblem, som advokater kan gøre noget ved. Derfor bør advokatbranchen påtage sig et oplysningsansvar, lyder det fra advokat og partner Miriam Michaelsen.

24-02-2017
Advokater er bedste våben mod hævnporno

Digitale sexkrænkelser er et stort samfundsproblem, som advokater kan gøre noget ved. Derfor bør advokatbranchen påtage sig et oplysningsansvar, lyder det fra advokat og partner Miriam Michaelsen.

 

Af Søren Møller Andersen

 

Med den teknologiske udvikling følger et nyt stort samfundsproblem – nemlig digitale sexkrænkelser, hvor især unge mennesker oplever at få delt intime billeder og videoer mod deres vilje på internettet. Omfanget af delinger, skjulte optagelser og billedmanipulation er i dag så stort, at regeringen netop har lanceret en ny handlingsplan mod digitale sexkrænkelser.

 

Loven er krystalklar, og advokater kan derfor gøre en stor forskel for ofrene, allerede som lovgivningen er nu. Det bør advokatbranchen oplyse om højt og tydeligt. Sådan lyder opfordringen fra advokat Miriam Michaelsen, der er partner i NJORD Law Firm.

 

Her har man nedsat en task force med mange forskellige juridiske specialistkompetencer, så man hurtigt kan vurdere, hvordan en sag om digital sexkrænkelse bedst gribes an, for der er mange forskellige ting, som en advokat kan gøre ud over at hjælpe med at få stoppet den ulovlige deling.

 


Advokat og partner Miriam Michaelsen

 

”Et offer kan rejse sagen uden om politiet, så det bliver en privat straffesag. Man kan også rejse krav om erstatning efter erstatningsansvarsloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven, ligesom ulovlig deling uden samtykke kan anmeldes til Datatilsynet efter reglerne i persondataloven”, forklarer Miriam Michaelsen, der understreger, at man naturligvis straks skal gå til politiet, hvis man bliver udsat for ulovlig deling. For at hjælpe ofrene har hun udarbejdet og delt en tjekliste på de sociale medier, der trin for trin forklarer, hvad man skal gøre, hvis man er udsat for ulovlig deling af krænkende film eller billeder.

 

”Tid er en afgørende faktor i disse sager. Der skal reageres hurtigt. Den krænkede har ikke råd til at vente et halvt til et helt år, før sagen kommer igennem retssystemet, for så kan skaden være uoprettelig. Derfor skal politiet reagere hurtigt. Det er en god plan, som regeringen har præsenteret, men på det felt savner jeg svar”, siger hun og tilføjer, at forældelsesfristen på 6 måneder i private påtaler bør afskaffes.

 

For Miriam Michaelsen, der til dagligt rådgiver erhvervslivet om arbejds- og ansættelsesret, handler kampen mod ulovlig deling af intime billeder og film grundlæggende om at tage samfundsansvar som advokat, for som hun pointerer: ”Bag samfundsproblemer ligger der altid jura. Vi har fået vores uddannelse af samfundet, og den kan vi bruge til at give tilbage”. Derfor har NJORD også valgt at yde gratis rådgivning i nogle af disse sager. Andre kører via retshjælpsforsikringen eller fri proces.

 

”Ofrene er uden skyld, og de skal vide, at det er ikke pinligt at kontakte en advokat. Det er vores arbejde at hjælpe. Mange er dækket af familiens retshjælpsforsikring, og hvis man er omfattet af reglerne om fri proces, skal man ikke betale omkostninger i forbindelse med en retssag, så det behøver ikke at koste noget at kontakte en advokat”, forklarer hun.

 

Miriam Michaelsen har ambitioner om at samle en gruppe unge advokater, der kan tage ud på folkeskoler og ungdomsuddannelser og oplyse eleverne om det alvorlige emne, der kan føre til både bøde- og fængselsstraf. ”Jeg er blevet kontaktet af flere kollegaer fra andre firmaer, så det er på tegnebrættet. Det samme er undervisningsmaterialet. Jeg vil meget gerne opfordre andre kollegaer til at tage del i, hvad jeg kalder en oplysningskampagne, som jeg håber vil nyde opbakning i branchen. For her er et samfundsproblem, som vi advokater virkelig kan gøre noget ved”, siger hun og tilføjer: ”Kollegaer skal endelig bare kontakte mig, og man behøver altså ikke være strafferetsspecialist”.   

 

Miriam Michaelsen er advokat og partner i NJORD Law Firm med speciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. De sidste 10 år har hun løbende rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder inden for alle HR-retlige emner, og ofte agerer hun back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring.

 

Fakta om deling af nøgenbilleder

17 % af drenge/mænd og 20 % af piger/kvinder på 15-25 år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af sig selv.

10 % af drenge/mænd og 4 % af piger/kvinder på 15-25 år har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af andre.

17 % af drenge/mænd og 13 % af piger/kvinder på 15-25 år har oplevet, at andre har sendt eller postet et seksuelt billede eller video af dem. Der er ikke data på, hvor mange der har oplevet deling uden samtykke.

53 % af 15-30 årige har modtaget nøgenbilleder.

22 % af 15-30 årige videresender gerne et nøgenbillede af en, de ikke kender.

 

SSP-medarbejdere i 30 kommuner kender til lokale mapper, der indeholder nøgenbilleder af unge piger, som bliver delt blandt unge.

 

Red Barnets rådgivningstilbud (www.sletdet.dk) har, siden det åbnede 1. maj 2016, modtaget omkring 330 hen­vendelser. Størstedelen drejer sig om at få slettet materiale. Tre ud af fire henvendelser kommer fra piger, og de 14-17-årige er den aldersgruppe, der fylder mest.

 

Kilde: Regeringen: "Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser" side 4.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Del
Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | T: +45 33 43 70 19&E: sma@danskeadvokater.dk

Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation og public affairs. 
 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve.


Du er altid velkommen til at ringe til Søren Møller Andersen, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne.

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19