Velkommen  (0 bonuspoint)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Børne- og socialminister Mai Mercado har i dag, den 20. juni 2017, lanceret et udspil til en ny struktur for behandling af skilsmissesager i Danmark. Med udspillet lægger regeringen op til at nedlægge Statsforvaltningen, som vi kender den, og erstatte den af en ny myndighed, Familieretshuset. En indledende screening af sagerne dér skal dele dem op i grønne, gule og røde sager – alt efter konfliktniveau.

20-06-2017
Nyt system for familieretlige sager en sejr for retssikkerheden

Børne- og socialminister Mai Mercado har i dag, den 20. juni 2017, lanceret et udspil til en ny struktur for behandling af skilsmissesager i Danmark. Med udspillet lægger regeringen op til at nedlægge Statsforvaltningen, som vi kender den, og erstatte den af en ny myndighed, Familieretshuset. En indledende screening af sagerne dér skal dele dem op i grønne, gule og røde sager – alt efter konfliktniveau. De grønne og gule sager behandles af Familieretshuset, hvor der kan ydes rådgivning og mægling, mens de røde, konfliktfyldte sager sendes til Familieretten ved byretten på baggrund af en kort udredning i Familieretshuset. Sager, der behandles i Familieretshuset kan indbringes for byretterne.

 

Børne- og socialministeren vil indkalde de relevante interessenter til et dialogmøde efter sommerferien og herefter indlede drøftelser med Folketingets partier.

 

Advokat Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater og for Danske Advokaters fagudvalg for familieret, siger: ”Jeg vil gerne rose børne- og socialministeren for at lancere en model, der skal sikre, at konfliktfyldte sager behandles hurtigt ved domstolene, og at det er domstolene, der skal fungere som klage- og ankeinstans. Der lægges op til god konflikthåndtering, og for mange familier vil mediation kunne hjælpe til langsigtede løsninger. Der lægges også op til, at Familieretshuset skal fungere som en undersøgende enhed, og at de undersøgelser kan bruges videre i systemet. Det vil være en hjælp, at vi ikke, som i dag, skal begynde forfra hver gang en sag lander i et nyt system. Det ser ud til, at det nye Familieretshus kommer til at indeholde flere gode kompetencer inden for børneområdet, end vi har set i de nuværende statsforvaltninger, men lakmus-prøven bliver jo at se, at det virkelig bliver en ny enhed, og ikke blot en omdannelse af de nuværende statsforvaltninger. Vi glæder os til at se nærmere på udspillet og til de kommende drøftelser med regering og Folketing, hvor vi vil have blikket skarpt rettet på netop retssikkerheden.”


Du kan læse regeringens udspil her.

Se vores kurser inden for familie- og arveret her.

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Del
Helle Hübertz Krogsøe
Helle Hübertz Krogsøe | Vicedirektør | T: +45 33 43 70 12 | E: hhk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle er vores vicedirektør og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Helle kender det politiske spil efter en lang karriere i Justitsministeriet. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Helle vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Helle Hübertz Krogsøe på tlf.

33 43 70 12