Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeren har som bekendt fremsat et lovforslag, der bl.a. tager sigte på at skærpe tilsynet med advokater. Lovforslaget er nu så langt i processen, at Retsudvalget har afgivet betænkning, og alt tyder på, at der vil være bred opbakning til at vedtage lovforslaget med visse tilføjelser i forhold til det fremsatte forslag

27-11-2018
Skærpet tilsyn med advokater

Justitsministeren har som bekendt fremsat et lovforslag, der bl.a. tager sigte på at skærpe tilsynet med advokater. Lovforslaget er nu så langt i processen, at Retsudvalget har afgivet betænkning, og alt tyder på, at der vil være bred opbakning til at vedtage lovforslaget med visse tilføjelser i forhold til det fremsatte forslag.

Du kan læse Retsudvalgets betænkning her

 

Tilføjelserne handler om følgende:

  • Der indsættes i retsplejeloven et udtrykkeligt forbud mod, at advokater foretager handlinger eller undladelser, som lægger hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn.
  • De advokatetiske regler udvides med en særlig oplysningsforpligtelse, hvorefter en advokat, der uden for sin advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed, der af kunderne kan forveksles med advokatvirksomhed, af egen drift skal oplyse kunderne om, at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn. Som et eksempel, der vil være omfattet af oplysningsforpligtelsen, nævnes en advokat, der driver ejendomsadministration ved siden af sin advokatvirksomhed.
  • Der foretages en udvidelse af advokaters oplysningspligt i forbindelse med den årlige klientkontoerklæring, sådan at det fremover også skal oplyses, hvis advokaten ejer en andel i en anden virksomhed end advokatvirksomheden, forudsat at advokaten med investeringen har indflydelse på driften af denne virksomhed. Oplysningspligten omfatter således ikke passiv pengeanbringelse i form af investeringer i børsnoterede selskaber.
jsb
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12