Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Som bekendt er det de seneste måneder kommet frem, at politiet og anklagemyndigheden har konstateret en række fejl og unøjagtigheder i forbindelse med brugen af teledata i straffesager.

17-09-2019
Seneste nyt i ”teledata-sagen”

Som bekendt er det de seneste måneder kommet frem, at politiet og anklagemyndigheden har konstateret en række fejl og unøjagtigheder i forbindelse med brugen af teledata i straffesager.

 

Der er dels tale om såkaldte konverteringsfejl, som kan betyde, at oplysninger enten bliver slettet i forbindelse med politiets konvertering af de rådata, der modtages fra teleselskaberne, eller som kan medføre fejl i de koordinater, der angiver de enkelte telemasters placering, dels en række endnu ikke nærmere kortlagte fejl og unøjagtigheder i rådata.

 

Som konsekvens heraf har Rigsadvokaten bl.a. besluttet, at anklagemyndigheden – foreløbigt indtil den 18. oktober 2019 – ikke må anvende teledata under hovedforhandlinger eller retsmøder om opretholdelse af anholdelse eller varetægtsfængsling. 

 

Her kan du kan læse Rigsadvokatens instruks om midlertidigt stop af brugen af teledata og Rigsadvokatens instruks for anklageres anvendelse af teledata under efterforskning.

 

Rigsadvokaten har senest den 13. september 2019 præciseret, at instrukserne ikke omfatter data indhentet af politiet via GPS-enheder.

 

Hos Danske Advokater følger vi sagen nøje og er i løbende dialog med anklagemyndigheden. I den forbindelse hører vi meget gerne fra dig, hvis du i forbindelse med den fortsatte brug af teledata i efterforskningen, herunder brugen af rådata, har praktiske erfaringer og inputs, som kan indgå i det videre arbejde med henblik på den bedst mulige håndtering af den aktuelle situation. Du er velkommen til at kontakte vores retschef, Jeanie Sølager Bigler, på 33 43 70 12. 

jsb
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>