Velkommen   (0 lektioner)

Nyhedsmail

Danske Advokaters nyhedsmail udsendes hver uge. I mailen finder du nyheder generelt om advokatbranchen, enkelte virksomheder eller tiltag og andre nyheder fra foreningens sekretariat.

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-05-2020
Danske Advokaters arbejde under Covid-19

Danske Advokater har – præcis som vores medlemsvirksomheder - tilpasset sig den nye virkelighed under Covid-19. Sekretariatet arbejder alt overvejende hjemmefra, og der afholdes stort set ikke fysiske møder eller arrangementer i Valencia. Til gengæld er meget flyttet over på de elektroniske platforme. Det gælder f.eks. også det seneste bestyrelsesmøde i Danske Advokater; det kommer til at gælde det kommende Repræsentantskabsmøde, og det gælder en række kurser og seminarer.


Covid-19 relaterede spørgsmål fra medlemmerne
Helt konkret har Covid-19 betydet travlhed med at rådgive medlemmer. Der har været mange spørgsmål til regeringens hjælpepakker, der har været dialog med Forsikring & Pension om a conto udbetaling af salærer for sager under retshjælpsforsikring, der har været mange spørgsmål til domstolenes praksis under deres nødberedskab, og der har været en omfattende dialog med Domstolsstyrelsen om den konkrete udformning af planen for genåbning af retterne den 27. april. Spørgsmål om den praktiske dagligdag med arbejde på distancen, brug af videomøder og sundhedsfaglige anbefalinger ift. dagligdagen på kontoret har også fyldt en del.


Ny klientkontovedtægt fra Justitsministeriet og Advokatsamfundet er trådt i kraft
Sammenfaldende med effekterne af Covid-19 er en ny klientkontovedtægt udstedt i begyndelsen af marts med virkning fra 1. marts 2020. Der er en række klare problemer med de nye regler, som vi er i dialog med Advokatsamfundet om, og lige nu bruger vi sammen kræfterne på at få adresseret de værste tidsler og uklarheder med sigte på at få tilrettet regelværket i en retning, som er til at arbejde med i praksis i dagligdagen. Samtidig har vi opfordret Advokatsamfundet til at få udarbejdet nogle klare vejledninger, så virksomhederne kan få hjælp til at forstå reglerne.


Konkurrencerådets analyse af konkurrencen i advokatbranchen
Vi venter alle fortsat på Konkurrencerådets analyse af konkurrencen i advokatbranchen. Meget tyder på, at analysen tidligst vil blive sendt i høring til juni – og måske senere. Vi er fortsat optagede af at sikre, at der ikke i den forbindelse skabes et forvrænget billede af konkurrencesituationen. Advokatbranchen omsætter for 14 mia. kr. om året, men omsætningen på markedet for juridiske tjenester, som vi konkurrerer på, er i omegnen af 40 mia. kr., hvoraf en pæn del leveres af revisions- og rådgivningshuse og af virksomhedsjurister. Der er intet i vejen med konkurrence – så længe den vel at mærke sker på lige vilkår, men hvis man overser, at over halvdelen af omsætningen inden for juridiske tjenester leveres af andre end de uafhængige advokatvirksomheder, så er der meget stor risiko for at drage forkerte konklusioner.


Danske Advokater samarbejder med ADVOkurser
I disse tider, hvor vi ikke kan mødes fysisk, har vi i Danske Advokater indgået et samarbejde med ADVOkurser, hvor man som medlem af Danske Advokater kan købe et årsabonnement på ADVOkurser og få adgang til deres knap 100 onlinekurser, samtidig med at man får adgang til at deltage gratis i et fysisk heldagskursus, når markedet for fysiske kurser forhåbentlig inden alt for længe åbner igen. Et heldagskursus hos Danske Advokater koster normalt 3.900 kr. for medlemmer, så det er da et tilbud, som er værd at overveje.


Generalforsamling og kongres 25. september i København
Selv om mange fysiske arrangementer er blevet udskudt eller gennemføres virtuelt, satser vi indtil videre på at gennemføre vores Kongres fredag den 25. september i DGI Byen i København som planlagt. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu. Vi glæder os virkelig meget til at se jer – sådan rigtigt igen.

 

Med venlig hilsen og ønsket om alt godt

 

Jørgen Kjergaard Madsen

Formand for Danske Advokater

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Webredaktør | T: +45 33 43 70 22 | E: sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside, men hjælper også de mange specialforeninger for advokater, der administreres i huset, med at udarbejde nyhedsmails og opdatere deres hjemmesider.

 

Stine har været med siden tiden i Advokaternes Serviceselskab. Mange store og små opgaver kommer forbi Stines bord, med alt fra nyhedsmails, Danske BOLIGadvokaters brevkasse og administrationen af vores medlemssystem.

 

Stine bliver flittigt brugt som korrekturlæser på stort og småt – og kan altid hjælpe til, hvis du har glemt dit password til hjemmesiden. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22

Ret cookies