Velkommen  

Behandling af personoplysninger

Det er selve advokatvirksomheden, der bliver medlem af Danske Advokater.

Når vi beder dig oplyse navne og e-mailadresser på henholdsvis advokater og øvrige medarbejdere i advokatfirmaet, skyldes det to forhold:

  • For så vidt angår advokater har antallet af advokater direkte betydning for beregningen af kontingent til Danske Advokater, så du er forpligtet til at oplyse navnene på alle bestallingshavende advokater, så vi kan afstemme disse med tilgængelige oplysninger fra Advokatnøglen, der udgives af Advokatsamfundet.
     
  • For så vidt angår oplysninger om advokaternes e-mailadresser samt navne og e-mailadresser på øvrige medarbejdere, så er oplysninger herom frivillige at afgive, men vi antager, at I har en interesse i, at jeres medarbejdere får oplysning om de medlemsfordele, som medarbejderne også får glæde af.

    Vi har som brancheforening omvendt en berettiget interesse i, at medarbejderne i vores medlemsvirksomheder bliver bedst muligt orienteret om nyt fra branchen samt får relevante kursustilbud med henblik på at opretholde medarbejdernes faglige profil.

    I skal som dataansvarlig arbejdsgiver orientere jeres medarbejdere om, at I videregiver deres oplysninger til os. Vi opfordrer til, at I kun giver os oplysninger på medarbejdere, som I forudser har et reelt behov for vores tilbud. Det er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, jurister, sagsbehandlere og sekretærer.

    De medarbejdere, I oplyser navne og e-mailadresser på, vil senest en måned efter indmeldelsen modtage en velkomstmail fra Danske Advokater, hvor vi fortæller om deres muligheder og medlemsfordele, og hvor vi også opfylder vores oplysningspligt efter persondatalovgivningen. Medarbejderne får i den forbindelse mulighed for at framelde sig modtagelsen af nyhedsmails mv.


Vælger I ikke at give os disse oplysninger, håber vi, at I i stedet vil opfordre jeres medarbejdere til at besøge vores hjemmeside, hvor de kan oprette en personlig profil og ad den vej få adgang til alle medlemsfordelene.

Nyheder

KURSER

Sonja Ernstsen
Sonja Ernstsen | Økonomi- og administrationschef | 33 43 70 18 | ser@danskeadvokater.dk


Kontakt

Sonja er vores økonomi- og administrationschef og varetager en lang række forskellige opgaver relateret til HR, forsikring og pension.  

 

Derudover er hun ansvarlig for Danske Advokaters it-projekter. 

Læs mere…

Kontakt Sonja Ernstsen på tlf.

33 43 70 18