Velkommen   (0 lektioner)

Salær og takster

Salær er en svær størrelse. Vi guider dig - og viser dig de takster, domstolene har fastsat.

Salær

En advokat må ikke kræve et højere honorar for sit arbejde end hvad, der kan anses for rimeligt. Men det er ikke altid, klienten og advokaten har den samme vurdering af, hvad der kan anses for rimeligt. Derfor er det meget vigtigt, at forventningerne afstemmes løbende og klienten så vidt muligt forstår, hvad opgavens løsning indebærer.

Ifølge de advokatetiske regler skal du i forbrugersager allerede, når du påtager dig en opgave, forholde dig til størrelsen af honorar, som du agter at beregne dig og de forventede udlæg. Kan du give en fast pris, er det at foretrække, men ellers skal du forklare, hvordan honoraret vil blive beregnet.

Der må ved beregning af salæret gerne inddrages kommercielle overvejelser. Sættes honoraret for højt, kommer der intet mersalg og sættes beløbet for lavt, gives det indtryk, at ydelsen ikke har værdi. Men blandt de parametre, som sædvanligvis anvendes ved fastsættelse af honoraret, er:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten
  • Arbejdets omfang og vanskelighed
  • Sagens udfald
  • Den anvendte tid
  • Arbejdets art, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Sociale hensyn.

Er klienten utilfreds med salæret, kan salæret indbringes for Advokatnævnet.

 

Salærguide

Vi har udarbejdet en tjekliste, som kan bruges i forbindelse med redegørelsen, som retten skal bruge i forbindelse med omkostningsafgørelsen i civile sager.

 

Faste takster

I en lang række sager, f.eks. i straffe- og familieretlige sager, i småsagsprocessen, til retsmægling mv., har domstolene fastsat faste takster.
Se de domstolsfastsatte takster her.

Landsretternes satser for salærer i bl.a. inkasso-, familie-,straffe-, procedure- og småsager.

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12