Velkommen   (0 lektioner)

Straffesag

Uanset om du er offer, sigtet eller tiltalt, kan du få en advokat, der kan bistå dig.

Det kan være en voldsom oplevelse at blive sigtet eller tiltalt af politiet for en lovovertrædelse. Eller måske være den, som det er gået ud over. Sagerne varierer fra færdelsretlige sager, herunder spiritussager, til sager om vold og økonomisk kriminalitet.

Fælles for straffesagerne er, at de behandles efter andre regler ved domstolene end civile sager. Det er derfor vigtigt, at du i en strafferetssag uanset om du er sigtet for spirituskørsel eller en anden overtrædelse, rådgives af en advokat, der har et indgående kendskab til strafferetslige sagers teori og praksis.

 

Er du sigtet eller tiltalt?

Når der rejses sigtelse i en straffesag, har den sigtede ret til at udpege en forsvarsadvokat på statens regning. Dette kan i nogle tilfælde også være muligt, selvom du ikke er sigtet – hvis du f.eks. afhøres med en sigtets rettigheder.

Har du ikke selv kontakt til en dygtig strafferetsadvokat, har du mulighed for at få beskikket en forsvarer af retten. Du skal være opmærksom på, at taber man sagen, vil man selv i den sidste ende skulle betale Staten for den udgift, som Staten har lagt ud til den beskikkede advokat.

En forsvarsadvokat kan hjælper dig med

 • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
 • at bistå dig under afhøring hos politiet
 • at fastlægge strategien for dit forsvar - i samarbejde med dig
 • at forsvare dig i retten
 • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning.
   

Er du offeret?

Som offer for en forbrydelse har du ret til en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er at hjælpe dig sikkert gennem sagen - især når du står i retten og skal vidne. En bistandsadvokat kan hjælpe dig med

 • at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn under straffesagen
 • at sørge for, at du får den erstatning, du er berettiget til.
   

Bistandsadvokatens honorar dækkes som oftest af staten eller din retshjælpsforsikring.

Skal du finde en advokat til at hjælpe dig, kan du søge på Find din advokat.

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12