Velkommen   (0 lektioner)

Tech-tarium 2.0

Tilmelding
Tech-tarium 2.0
19. juni 2019

Danske Advokater, Valencia
(3 kursuslektioner)
Pris 995,-


Danske Advokater afholder den 19. juni et heldagsarrangement for alle medarbejdergrupper i vores medlemsvirksomheder og servicepakke-abonnenter. Oplev en masse spændende indlægsholdere og leverandører, som kan præsentere funktionsdygtige it-løsninger inden for legaltech til alle størrelser af advokatvirksomheder.

Se detaljeret program for dagen

 

09.00 - 09.30   Tjek in og morgenmad + mulighed for besøg hos leverandører
 
09.30 - 10.00 Indsigt i nye teknologier og brugen heraf ved digitaliseringschef Steen Hermansen, Danske Advokater
Steen byder velkommen og giver indledningsvis en præsentation af en række forskellige teknologier. De suppleres af nogle konkrete eksempler på ibrugtagning af ny teknologi i andre brancher til inspiration for nye arbejdsmetoder og forretningsområder i advokatbranchen.
Se præsentation
 
10.00 - 10.50 Udfordringer med ny teknologi (legal-tech) ved Niels Chr. Ellegaard, Partner, Plesner
Hvilke forhold skal man tage hensyn til ved implementering af ny teknologi i advokatbranchen? Indlægget berører både strategiske, etiske, praktiske, kommercielle og juridiske problemstillinger samt hvordan man med fordel kan udarbejde sin business case for implementering. Der tages udgangspunkt i de problemstillinger og emner, som er mere detaljeret behandlet i Niels Chr. Ellegaards bog "Robots Entering the Legal Profession".
Se præsentation
 
10.50 - 11.10 Formiddagspause + mulighed for besøg hos leverandører
 
11.10 - 12.00 Erfaringer med egen udvikling af legal-tech ved Tomas Ilsøe Andersen, Managing Partner, Kammeradvokaten
Under denne session vil Tomas fortælle om nogle af de løsninger Kammeradvokaten selv har udviklet, lige fra ide- til driftsfase. Erfaringerne spænder over enkle apps til web-applikationer og arbejde med AI-baserede algoritmer. Der er både muligheder, udfordringer og plads til nysgerrighed i processerne.
Se de omtalte løsninger her
 
12.00 - 13.00 Frokost  + mulighed for besøg hos leverandører
 
13.00 - 15.20 Leverandørindlæg i tre samtidige spor

Eftermiddagen afvikles med 3 samtidige spor med forskellige 20 minutters indlæg af en række forskellige leverandører. Der er i alt plads til 15 leverandører, så man kan se 5 forskellige leverandørers præsentation. Nedenfor kan du se dem der er lavet aftaler med, og flere kommer løbende til:

 

Ange - En ny måde at søge og finde varemærker
Ange Analytics præsenterer en ny varemærke-søgemaskine, AngeMark, som benytter sig af Machine Learning og fonetik. Varemærker, der lyder ens, bliver sammenlignet og får målt deres ligheder. Eksempelvis vil "Jost glue it" blive præsenteret med en lighed til det kendte Nike-varemærke.

AngeMark vil understøtte flere sprog ud over engelsk (dansk er ved at blive udviklet). AngeMark er gratis at benytte sig af og er sammenknyttet USPTO- og EUIPO-databaserne.

 

BELLA – Cloud-software til juridisk sagsbehandling på insolvensrettens område
Med BELLA (Bankruptcy Estate Lawyer Lex Artfical) samles den insolvensretlige sagsbehandling i ét system, som strukturerer alle relevante informationer gennem den almindelige juridiske sagsbehandling. Med data samlet ét sted, kan kurator nemt give kreditorerne adgang til altid opdaterede oplysninger. BELLAs algoritmer trænes herudover i at forstå konkursloven, og ved at indlæse det konkursramte selskabs data udarbejdes en rapport over mulige omstødelige dispositioner.

 

CLA Reply – Digitale klienter fra begyndelsen med NewClient.app
NewClient.app arbejder sammen med advokatvirksomhedens eksisterende sagshåndteringssystem, og bidrager til en stor besparelse på de tidskrævende og administrativt tunge procedurer, der blandt andet vedrører GDPR- og AML-compliance. CLA Reply hjælper bogholderen, revisoren og advokaten med at digitalisere onboarding-processen af individuelle personer såvel som virksomheder.
Se præsentation

 

ComplyCloud Sanctions – Automatisk tjek af sanktionerede personer og selskaber 
ComplyCloud’s sanctions-løsning samler samtlige lister over sanktionerede personer, skibe og selskaber i én stor søgbar database. Som bruger kan man nemt søge efter relevante parter og trække en søgningsrapport, der dokumenterer kontrollen og bruges i revisionsprocessen. Det er muligt at opsætte en automatiseret søgning på en part, så løsningen kører en søgning pr. dag på de udvalgte parter. Kommer der et hit, bliver brugeren gjort opmærksom på dette. Dermed kan man sætte arbejdet med søgning og dokumentation på autopilot.

 

Deltek – Smart use of LegalTech
Deltek and PSA Consulting will showcase how an integrated end-to-end solution including ERP (Maconomy), Document Automation (Sysero) and Document Management (iManage) can help modern law firms both automate their most critical business processes, and support new business models based on smart use of LegalTech.
Se præsentation

 

Documendo - Få jeres egen selvbetjeningsløsning til online kontrakter
Ved at danne komplette dokumenter, som advokaten blot skal gennemgå inden de downloades af klienten kan man opnå tidsbesparelser på over 50 %. Udfyldelse af information foregår enten udelukkende af klienten eller en kombination af klienten og advokaten i et intuitiv design. Dokumenterne udstilles på advokatens egen selvbetjente portal med eget brand og bliver en naturlig forlængelse af selskabets digitale aftryk. Udover at advokaten kan holde døgnåbent, kan de også selv anvende portalen til intern brug og derved sikre en ensartet og høj kvalitet.
Se præsentation

 

InfoSuite - Minimer de administrative rutiner og maksimer forretningsindsigten
Med en branchefokuseret analysepakke til advokater går I fra mavefornemmelse til fakta. Jeres daglige opdateringer sker automatisk i InfoSuite, og ledelse og medarbejdere har altid adgang til nyeste data om medarbejderperformance, fakturering, sagstilgang og debitorstatus. InfoSuite gør det let og hurtigt at se samlede udeståender, overblik over igangværende arbejder eller sammenligne dækningsbidrag på sagerne i et team. Det har aldrig været lettere at se, hvor pengene tjenes - det er bare to klik på en analyse.
Se præsentation

 

Inspari - Business intelligence skabt specielt til advokatbranchen
Det datadrevne advokatfirma er et videnshus, som gør data til viden og viden til værdi. I et marked præget af konkurrence er morgendagens vindere at finde blandt de advokatfirmaer, som gennem indsigt i egen forretning formår løbende kan tilpasse sig markedet og optimere interne processer for bedst mulig ressourceudnyttelse: At kunne producere mere for de samme penge. Udlev dine datadrevne ambitioner med business intelligence skabt specielt til advokatbranchen.

 

SafeCloud – send sikkert og meget mere
Digital Post behøver ikke være hverken svært eller dyrt. I indlægget viser vi, hvordan du med SafeCloud sender filer sikkert til dine kunder, sender et dokument til digital underskrift (med NemID), og hvordan du kan sende store filer sikkert til både virksomheder og privatpersoner.

SafeCloud er det første reelle alternativ til e-Boks i Danmark, bare meget billigere og lettere at komme i gang med. Modtagerne bruger deres NemID til at logge på, og du kan sende både små og store filer 100 % sikkert gennem løsningen.

 

Schultz Legal – fremtidens juridiske løsninger
Under brandet ”Schultz Legal” introducerer Schultz de kommende år en række nye legal tech-løsninger. Schultz Fundament er en brugervenlig juridisk knowledge management-løsning. Fundament kombinerer advokatvirksomhedens egne dokumenter og viden med lovgivning, domme, afgørelser m.m. leveret af Schultz. Anklagemyndigheden har haft løsningen siden 2016. Hør, hvordan Schultz kan hjælpe med at udnytte virksomhedens intellektuelle kapital gennem strukturering og tilgængeliggørelse af relevant viden og dokumenter i organisationen.
Se præsentation

 

Tikit – Intelligent time from Tikit Carpe Diem
Tikit Carpe Diem has been a market leading timekeeping application for the better part of the last 20 years. As the needs of law firms change, the Carpe Diem development roadmap has reflected this by staying focused on usability, compliance, forecast and automation.

This session will demonstrate the latest enhancement to Carpe Diem, Intelligent Time. Intelligent Time interprets free form text and/or dictated notes and converts them (using Natural Language Processing) into structured and fully validated time entries. It can turn unstructured data into structured data by converting attorney’s thoughts into fully formed time records on the fly.

 

Unik – Automatisering af bilagshåndtering fra mobilen til kassekladden og Open Banking
Unik præsenterer nye faciliteter til bankintegration i Unik Advosys, der er blevet muligt efter indførelsen af EU’s nye betalingstjenestedirektiv PSDS, også kaldet Open Banking. Hør hvordan Open Banking kan gøre hverdagen lettere i økonomifunktionen.

Unik Præsenterer også integration til Acubiz, der er simpel bilagshåndtering fra mobilen til kassekladden i Unik Advosys. Klar alt fra udlæg og rejsegodtgørelse til kørsel og godkendelse på mobilen. Se hvordan I slipper for store bunker af kvitteringer og tidskrævende processer. 
Se præsentation

15.20 - 15.40 Opsummering og afslutning
 
15.40 - 16.30 Netværks-buffet med hotdog og specialøl i gårdhaven
 

 

Navn 
Titel 
Firmanavn 
E-mail 

Medlemsprisen er 995 kr. ekskl. moms. Konferencen er kun for advokater og ansatte i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater eller dem, der har en servicepakke. 

Nyheder

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | T: +45 33 43 70 21 | E: she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver om advokatbranchens digitale udfordringer og it-løsninger til advokatvirksomheder.

 

Steen har siddet med i vores arbejdsgruppe om persondata. Han har bl.a. udarbejdet materiale og guides til vores medlemmer om overholdelse af persondatalovgivningen, og han har undervist i GDPR-relaterede emner på vores medlemsmøder og kurser.

 

Steen er hr. IT inden for advokatbranchen. Han rådgiver medlemsvirksomheder i køb af IT, har kendskab til leverandørerne af IT-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.

Steen er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.

 

Steen afholder løbende undervisning inden for IT-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21

Christina Stage
Christina Stage | Koordinator | T: +45 33 43 70 31 | E: cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina Stage er koordinator på insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret samt udbud, dvs. hun tager sig af kurser inden for dette område.

 

Christina har ansvaret for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater og er tilknyttet fagudvalgene inden for disse områder.

 

Endvidere har hun ansvar for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31