Velkommen   (0 bonuspoint)

Tilmelding - Gå-hjem-møde den 11. april 2018

 

 

Tilmelding
Gå-hjem-møde den 11. april 2018
Kl. 15.00 - 18.00

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, 8000  Aarhus C

 

Hvorfor eskalerer konflikter under advokaters håndtering?

Konflikthåndtering i advokaters regi koster årlig 18 milliarder kroner (sivile saker, tall for Norge).

 

Hvor mye av dette skyldes eskalering? Advokat og mediator Trond Lexau, Bergen, utgav på foråret boken:

 

"Juridisk sett. Et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse. Konstruktiv konflikthåndtering – advokatvirksomhet for en ny tidsalder."(Frydenlund Forlag, København). 

 

Gjennom en dybdeundersøkelse av jura og advokatvirksomhet, avdekker han juraens metoder og strukturer. En av konklusjonene er at juraen aldri har interessert seg for konflikter!  Det skjer noe når fokus flyttes fra saken til konflikten. Trond  Lexau interessefelt er hvordan advokatvirksomhet kan endres, med konfliktforståelse som plattform. Han tar til orde for at advokater i større grad må tilpasse seg partenes egentlige interesser og behov, og gå inn for det han kaller konstruktiv konflikthåndtering. En slik endring vil i sin tur også føre til mer megling, mener Trond Lexau.

 

Bogen kan købes på dagen for kr. 200 (normalpris kr. 299,-).

 

Trond Lexau vil med overskriften "5 MEGET GODE GRUNNER FOR KONSTRUKTIV KONFLIKTHÅNDTERING" ta for seg hvorfor, og hverledes, advokatvirksomhet kan gjøres annerledes, til beste for parter, samfunn, og meglingsfeltet samt orientere om utvikling og status innenfor rettsmegling i Norge.

 

Trond Lexau har i 40 år drevet en allsidig advokatpraksis i Bergen  Samtidig driver han med megling.  Han er utdannet som megler med mastergrad fra Københavns Universitet i 2004. I tillegg driver han Senter for samarbeid og konflikthåndtering. Trond Lexau er for tiden formand i Nordiske Mediatorer MMCR. Som nestformann i Children at risk foundation har han dessuten gjennom 25 år drevet et gatebarnprosjekt i Brasil. 

 

Deltagere: Medlemmer af Danske Mediatoradvokater og øvrige interesserede 

Kursusbevis: DMA udsteder kursusbevis på 3 lektioner

Pris: Gratis 

 

Tilmelding

  
Navn 
Firmanavn 
E-mail 

Tilmelding er bindende. No-show fee: kr. 500 ekskl. moms. Foreningen udsteder kursusbevis på 3 lektioner.

Nyheder

KURSER

Del
Eva Horskjær
Eva Horskjær | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 27 | E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Læs mere…

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 27