Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Tinglysningsforum tilmelding til arrangement den 14. juni 2023

Program 14. juni 2023

09:00 – 09:30 Tjek ind og morgenmad.
 

09:30 - 09:40  Velkomst og præsentation af dagens program v/Steen Hermansen, Danske Advokater.
 

09:40 – 10:30 Ejendomsvurdering mv v/Christian Nicolai Rose Hansen, Accura.
 

10:30 – 10:50 Pause
 

10:50 – 11:40 Hvidvaskkontrol i relation til tinglysningsekspeditioner v/Charlotte Stoltenberg, Lund Elmer Sandager.
 

11:40 – 12:00 GDPR-instrukser ved tinglysningsekspeditioner v/Luise Christensen, Accura.
 

12:00 - 13:00  Frokost.
 

13:00 - 14:30  Servitutter - udfordringer i forhold til TL § 20 v/Brian Pedersen Veie, Tinglysningsretten.
 

14:30 - 15:15  Walk & Talk + eftermiddagskaffe.
 

15:15 – 15:30 Orientering fra workshop for Følgegruppen hos Tinglysningsretten v/Styregruppen for Tinglysningsforum.


15:30 – 16:00 Brug af MitID Erhverv på tinglysning.dk v/Steen Hermansen, Danske Advokater.


16:00 - 17:00  Underholdning med Hans Engell: ”Dansk politik lige nu - hvad sker der bag de lukkede døre?”.
 

17:00 - 18:00  Afrunding på dagen med lidt godt at spise og drikke.

Nyheder

KURSER