Velkommen   (0 lektioner)

Udveksling af medarbejdere med domstolene

Bliv eksempelvis dommerfuldmægtig i en periode som en del af din kompetenceudvikling.

Danske Advokater har indgået en udvekslingsaftale med Domstolsstyrelsen, som betyder, at dommerfuldmægtige kan få en tidsbegrænset ansættelse i en advokatvirksomhed, og at juridiske medarbejdere i advokatvirksomheder kan få en kortere ansættelse ved en byret som dommerfuldmægtig. Ordningen er et vigtigt led i kompetenceudviklingen af yngre jurister.

Aftalen gælder alle byretter i landet, og stillingsopslag vil blive lagt på www.advojob.dk. De tidsbegrænsede ansættelser vil typisk være mellem ½ - 1 år. Det er ikke et krav, at den virksomhed, der tager imod en dommerfuldmægtig også afgiver en jurist.

Ordningen er interessant for advokatvirksomheder, der ønsker en dommerfuldmægtig ansat i en kortere periode - eksempelvis i forbindelse med, at en jurist er på barselsorlov, er udstationeret, eller hvis virksomheden af anden grund i en kortere periode har brug for ekstra juridisk arbejdskraft.

Jurister i advokatvirksomheder kan omvendt søge om udstationering ved en byret og vil i udstationeringsperioden være ansat med domstolene som ansættelsesområde, jf. retsplejelovens § 52, med aktuelt tjenestested ved en bestemt ret.

Ordningen gælder i hele landet.

  • Er din virksomhed interesseret i at få en dommerfuldmægtig på udstationering – nu eller senere - så kontakt os, således vi kan bringe din virksomhed i spil som et udstationeringssted.
  • Er du personligt interesseret i at blive udstationeret i en byret, er du også velkommen til at kontakte os.

Har du i øvrigt spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte os.
 

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12