Velkommen   (0 bonuspoint)

Udveksling af medarbejdere med domstolene

Bliv eksempelvis dommerfuldmægtig i en periode som en del af din kompetenceudvikling.

Danske Advokater har indgået en udvekslingsaftale med Domstolsstyrelsen, som betyder, at dommerfuldmægtige kan få en tidsbegrænset ansættelse i en advokatvirksomhed, og at juridiske medarbejdere i advokatvirksomheder kan få en kortere ansættelse ved en byret som dommerfuldmægtig. Ordningen er et vigtigt led i kompetenceudviklingen af yngre jurister.

Aftalen gælder alle byretter i landet, og stillingsopslag vil blive lagt på www.advojob.dk. De tidsbegrænsede ansættelser vil typisk være mellem ½ - 1 år. Det er ikke et krav, at den virksomhed, der tager imod en dommerfuldmægtig også afgiver en jurist.

Ordningen er interessant for advokatvirksomheder, der ønsker en dommerfuldmægtig ansat i en kortere periode - eksempelvis i forbindelse med, at en jurist er på barselsorlov, er udstationeret, eller hvis virksomheden af anden grund i en kortere periode har brug for ekstra juridisk arbejdskraft.

Jurister i advokatvirksomheder kan omvendt søge om udstationering ved en byret og vil i udstationeringsperioden være ansat med domstolene som ansættelsesområde, jf. retsplejelovens § 52, med aktuelt tjenestested ved en bestemt ret.

Ordningen gælder i hele landet.

  • Er din virksomhed interesseret i at få en dommerfuldmægtig på udstationering – nu eller senere - så kontakt os, således vi kan bringe din virksomhed i spil som et udstationeringssted.
  • Er du personligt interesseret i at blive udstationeret i en byret, er du også velkommen til at kontakte os.

Har du i øvrigt spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte os.
 

Nyheder

KURSER

Del