Velkommen   (0 lektioner)

Vejledende takster

I en lang række sager, f.eks. i straffe- og familieretlige sager, i småsagsprocessen, til retsmægling mv., har domstolene fastsat faste takster.

Betalingspåkrav og inkasso

Vejledende takster ved betalingspåkrav - forenklede inkassoproces - (pr. 1. oktober 2011, justeret pr. 1. marts 2017).
Se takster

Dækning af advokatbistand i inkassosager
Se takster

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (maj 2016)
Læs bekendtgørelse
 

Retsmægler

Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler.
Se takster 
 

Retsafgifter

Retsafgifter i sager anlagt eller anket henholdsvis før den 1. januar 2005 og efter den 1. januar 2005.
Læs retsafgifter

 

Proceduresager og småsager, der ikke behandles via småsagsprocessen

Vejledende satser for advokatbistand i proceduresager
Se takster

Notat om sagsomkostninger i småsager i øvrigt (pr. 20. december 2007).
Læs notat

 

Småsagsprocessen

Læs notat

Notatet vedrører dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager, på baggrund af de vejledende takster.

 

Strafferetlige og familieretlige sager

Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager.
Se takster

Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.
Se bekendtgørelse

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i straffesager ved landsretten
Se takster

 

Fri proces

Økonomiske betingelser for fri proces
Læs bekendtgørelse (2019)

Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater
Læs bekendtgørelse (2019)


 

Andet

Notat fra Advokatrådet om taksterne (22. december 2009).
Læs notat

 

Ældre takster

Se ældre takster

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12

Ret cookies