Velkommen   (0 lektioner)

Voldgift og mediation

En retssag kan være både dyr og lang. Voldgift og mediation kan være en løsning.

Kan man undgå at gå i retten?

Som udgangspunkt afgøres retstvister i en retssal, men retssager dræner ressourcer. Både tids- og omkostningsmæssigt, men ofte også følelsesmæssigt.

Som alternativ kan man afgøre en tvist ved hjælp af voldgift eller mediation. Det betyder, at sagen ikke bringes for retten men i stedet afgøres af en voldgiftsret eller via en mediation. Disse kendetegnes ved, at parterne i princippet afgør tvisten privat i stedet for at bringe tvisten for en domstol.
 

Voldgift

En voldgift ligner meget en retssag, men består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne i fællesskab har valgt. Dommeren eller dommerne har ofte en særlig kompetence inden for det område, som sagen handler om. En voldgiftssag foregår bag lukkede døre og kendelsen er lige så bindene for parterne, som hvis sagen havde været for retten.,
 

Mediation

Mediation er en hurtig og mere direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten gennem forhandling.

Forhandlingsprocessen bistås af en upartisk mediator, der inspirerer parterne til både at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og selv opstille en række løsningsmuligheder.

Typisk vil en erhvervsretlig tvist kunne løses på et til to møder, afhængig af sagens indholdsmæssige omfang.
 

Hvad kan advokaten?

Ligegyldigt om tvisten afgøres ved voldgift, mediation eller i en retssal, vil du stadig have brug for professionel og kompetent rådgivning fra en erfaren advokat. Nogle advokater er endda uddannede som mediatorer eller voldgiftsdommere, men ellers kan de være din rådgiver igennem processen. Du kan læse mere om mediation på www.mediationsinstituttet.dk og om voldgift på www.voldgiftsforeningen.dk. På Find din advokat kan du søge efter en advokat.

Nyheder

KURSER

Eva Horskjær
Eva Horskjær | Koordinator | T: +45 33 43 70 27 | E: eho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Læs mere…

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 27