Velkommen   (0 lektioner)

Uddannelsen for yngre advokater, som vil mere med deres karriere. Et personligt tilrettelagt forløb, som accelererer faglig og individuel præstation

Young Talented Lawyers

"Hvis alle hele tiden bliver udfordret og udviklet, bliver din virksomhed mere succesrig!"

Styrk talentet

Young Talented Lawyers er en uddannelse for yngre advokater, som vil lidt mere med deres karriere. Vi sørger for, at du gennem uddannelsen vil opleve en faglig og personlig udvikling, som er til gavn for både den virksomhed, du er ansat i og din egen karriere.


Med et stærkt uddannelsesforløb, hvor et personligt tilrettelagt forløb accelererer din præstation, giver uddannelsen en styrket forståelse af, hvad der er afgørende for en virksomheds succes.

 

Har du talent? Så læs mere om, hvad deltagelse på YTL indebærer.

Se film om Young Talented Lawyers

Er du leder for et talent? Så læs mere om uddannelsens muligheder for din virksomhed.

 

Uddannelsesforløb:

4 moduler over en periode på ½ år. Modulerne er af 2 dages varighed.

Uddannelsen tæller for 56 kursuslektioner og foregår hos Danske Advokater i Valenciahallen, København.

 

Pris

Prisen for programforløb, indledende mentorsamtale, individuelt coachingforløb, personlig JTI test, sparring om personlig udviklingsplan og forplejning i forbindelse med uddannelsen:

Medlemspris: 39.000 kr.
Andre: 46.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

 

Tilmelding
Er du interesseret i uddannelsen, kan du skrive en mail til Linda Pedersen på lpe@danskeadvokater.dk

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Koordinator | T: +45 33 43 70 25 | E: lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda Pedersen er koordinator på de dele af privatretten, der knytter sig til kurser inden for person-, familie- og arveret samt dødsboer og generationsskifter.

 

Hun har ansvaret for Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater og  de dertilhørende fagudvalg.

 

Endvidere har hun specialkompetence inden for drift af advokatvirksomked, dvs. ledelse, forretningsudvikling, etik, kommunikation og sprog.

Læs mere…

Kontakt Linda Pedersen på tlf.

33 43 70 25