Velkommen  

Certificeret Compliance Manager (CCM)

En kompetencegivende uddannelse indenfor Corporate Compliance, rettet mod advokater så vel som praktikere.

Complianceuddannelsen er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om compliance som arbejdsmetode samt compliancefunktionens rolle i organisationen. Du får værktøjer til at kunne bestride rollen som compliancerådgiver, Compliance officer, Compliance manager eller ansat i en complianceafdeling.


På baggrund af cases, oplæg, workshops og plenumdrøftelser får du viden og værktøjer til at kunne arbejde pragmatisk og praksisnært med compliance. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.

 

Du lærer at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Der er fokus på compliance som arbejdsmetode, hvor sigtet er at få opdateret og fyldt complianceværktøjskassen, så den kan anvendes bredt på de områder og regelsæt, der er relevante for dit daglige arbejde.

 

Derudover stiller vi på uddannelsen skarpt på udvikling og implementering af complianceprogrammer, der sikrer, at en virksomhed lever op til relevante regulatoriske krav fx anti-hvidvask, anti-korruption, GDPR og whistleblowerordninger.

 

Complianceuddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Compliance som funktion og strategi
Modul 2: Complianceprogrammet
Modul 3: Beredskab og tilsyn
Modul 4: Implementering og drift

 

Efter det sidste modul afsluttes uddannelsen med en eksamen, som består af en skriftlig opgave på max 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået.

 

Læs mere om modulerne og tilmeld dig her

 

Når du har gennemført uddannelsen, har du fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.

 

Efter at have deltaget på complianceuddannelsen har du:

  • Styr på din grundlæggende complianceværktøjskasse
  • Kompetencerne til at opbygge et relevant og effektivt complianceprogram
  • Konkrete værktøjer til at bestride rollen som rådgiver i design og udvikling af complianceprogrammer
  • Overordnet indsigt i relevant lovgivning samt regulatoriske krav
  • Forståelse for centrale complianceområder, herunder anti-hvidvask, anti-korruption, whistleblowerordninger og GDPR.

 

Uddannelsen henvender sig til

Advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med eller rådgiver om complianceforhold, såvel som praktikere, der arbejder direkte med compliance i en organisation eller virksomhed. Uddannelsen er desuden oplagt for rådgivere, der skal klædes på til fremadrettet at have compliance som ansvarsområde.


Underviser

Charlotte Stoltenberg er uddannet advokat og har specialiseret sig inden for compliance med særlig fokus på GDPR og anti-hvidvask. De seneste år har Charlotte som Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager beskæftiget sig specifikt med compliance i advokatbranchen og den praktiske implementering af complianceprocesser heri. Charlotte indgår i netværk og arbejdsgrupper med det formål at videndele og højne complianceniveauet i advokatbranchen. Charlotte er i denne forbindelse bl.a. en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for hvidvask, som arbejder specifikt med udvikling af praktisk retningslinjer til advokater håndtering af compliancekravene i hvidvaskloven.

 

Oversigt over øvrige undervisere på uddannelsen:

 

Modul 1:

Charlotte Willer, Transparency International

 

Modul 2:

Karinna Bardenleth, Vestas

Lars Lindencrone, Bech-Bruun

Torsten Hylleberg, Lund Elmer Sandager

Julie Gyldenløve Skovborg, Horten

Mette Blomsterberg, Bech-Bruun 

 

Modul 3:

Stig Fleischer, DBU

 

Modul 4:

Christian Harpelund er uddannet organisationspsykolog. 


Læs mere om uddannelsen, praktiske oplysninger og tilmeld dig her.

 

 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00