Velkommen  (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
13-10-2017
Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selvejende institutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) (j. nr. 2017-3982) Skatteministeriet har den 8. september 2017 sendt Udkast til Forsalg til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde) i høring.
27-09-2017
Høringssvar vedr. udkast til konsortievejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 27. juni 2017 offentliggjort udkast til Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven (herefter "Vejledningen") med anmodning om eventuelle bemærkninger.
01-09-2017
Udkast til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Komitéen for god Selskabsledelse har den 7. juli 2017 sendt udkast til nye anbefalinger for god selskabsledelse ("Anbefalinger(ne)") i høring. Udkastet har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for henholdsvis bestyrelsesarbejde og selskabsret.
29-08-2017
Udkast til ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet Skatteministeriet har den 30. juni 2017 sendt forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger i høring.
23-08-2017
Udkast til vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderings-ydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden Erhvervsstyrelsen har den 30. juni 2017 sendt udkast til vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden i høring (herefter vejledningen).
22-08-2017
Styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning SKAT har den 7. juli 2017 sendt udkast til styresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsning i høring.
22-08-2017
Høring om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Danske Advokater har den 21. juni 2017 modtaget høring om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Udkastet har været behandlet i Danske BOLIGadvokaters bestyrelse, som er fagudvalg for Danske Advokater.
22-08-2017
Høring over udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Danske Advokater har modtaget udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret (BBR) [herefter alene betegnet BBR] i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  Næste

Nyheder

KURSER

Del
Helle Hübertz Krogsøe
Helle Hübertz Krogsøe | Vicedirektør | T: +45 33 43 70 12 | E: hhk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle er vores vicedirektør og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Helle kender det politiske spil efter en lang karriere i Justitsministeriet. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Helle vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Helle Hübertz Krogsøe på tlf.

33 43 70 12