Velkommen   (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
21-02-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v Justitsministeriet har den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.) i høring.
12-02-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) (Sagsnr.: 2017-731-0018) Justitsministeriet har den 15. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) i høring med anmodning om bemærkninger senest den 12. februar 2018. Danske Advokater har nedenstående bemærkninger til udkastet.
16-01-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger) Ved brev af 6. december 2017 har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (”andelsboligloven”) i høring med anmodning om bemærkninger.
30-11-2017
Høring over Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed Ved brev af 27. oktober 2017 har Finanstilsynet sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring med anmodning om bemærkninger.
15-11-2017
Høring over Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer Finanstilsynet har den 20. oktober 2017 sendt Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer i høring.
09-11-2017
Høring over Udkast til forslag til lov om forretningshemmeligheder (ref. 16/00326) Patent- og Varemærkestyrelsen har den 6. oktober 2017 sendt Udkast til forslag til lov om forretningshemmeligheder i høring.
27-10-2017
Høring over Udkast til styresignal vedr. leasing – betaling af forholdsmæssig registreringsafgift SKAT har den 2. oktober 2017 sendt udkast til styresignal vedrørende leasing – betaling af forholdsmæssig registreringsafgift – i høring.
26-10-2017
Høring over udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber (j.nr. 162-0003) Finanstilsynet har den 12. oktober 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber i høring. Danske Advokater er bekendt med Advokatsamfundets høringssvar af 23. oktober 2017 og kan i det hele tilslutte sig dette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Næste

Nyheder

KURSER

Del
Helle Hübertz Krogsøe
Helle Hübertz Krogsøe | Vicedirektør | T: +45 33 43 70 12 | E: hhk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle er vores vicedirektør og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Helle kender det politiske spil efter en lang karriere i Justitsministeriet. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Helle vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Helle Hübertz Krogsøe på tlf.

33 43 70 12