Velkommen   (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
04-04-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.) (j.nr. 2017-1675)
04-04-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) (j.nr. 2017-5082) Skatteministeriet har den 26. februar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) i høring.
15-03-2018
Høring over udkast til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 2. februar 2018 på vegne af AB-udvalget sendt udkast til AB 18 og ABR 18 i høring. Der henvises til styrelsens j.nr. BS0601-00007. Efter høringen vil udvalget bearbejde udkastene i lyset af høringssvarene og implementere de forslag, som udvalget kan tilslutte sig. Udvalget forventer at afgive betænkning i maj 2018.
21-02-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v Justitsministeriet har den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.) i høring.
12-02-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) (Sagsnr.: 2017-731-0018) Justitsministeriet har den 15. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) i høring med anmodning om bemærkninger senest den 12. februar 2018. Danske Advokater har nedenstående bemærkninger til udkastet.
16-01-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (mere robuste andelsboligforeninger) Ved brev af 6. december 2017 har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (”andelsboligloven”) i høring med anmodning om bemærkninger.
30-11-2017
Høring over Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed Ved brev af 27. oktober 2017 har Finanstilsynet sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring med anmodning om bemærkninger.
15-11-2017
Høring over Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer Finanstilsynet har den 20. oktober 2017 sendt Udkast til bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer i høring.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Næste

Nyheder

KURSER

Del
Tina Tolstrup Bak Jensen
Tina Tolstrup Bak Jensen| Juridisk konsulent | T: +45 33 43 70 14 | E: tbj@danskeadvokater.dk

Kontakt

Ansvarlig for kurser i selskabsret, bestyrelsesforhold, skatter og afgifter, finansiering og økonomi.

 

Juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Læs mere…

Kontakt Tina Tolstrup Bak Jensen på tlf.

33 43 70 14