Velkommen   (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
18-06-2018
Høring over udkast til instrumenter om internationale kommercielle forligsaftaler indgået ved mægling (j.nr. 2017-411-0001) Justitsministeriet har den 9. maj 2018 sendt udkast til instrumenter om internationale kommercielle forligsaftaler indgået ved mægling i høring med anmodning om at modtage bemærkninger senest den 11. juni 2018. Mediationsinstituttet, Danske Mediatoradvokater og Danske Advokater har ikke bemærkninger til selve det udkast, der er sendt i høring.
23-05-2018
Høring over bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar (valuarvurdering) Ved e-mail af 24. april 2018 har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om vurdering af ejendomme med tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar i høring med anmodning om bemærkninger.
18-05-2018
Høring over bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger Ved e-mail af 24. april 2018 har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger i høring med anmodning om bemærkninger.
18-05-2018
Høring over bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger Ved e-mail af 20. april 2018 har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger.
04-04-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedr. tilbagebetalte provisioner, hjemmel til godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom, vedrørende tynd kapitalisering og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.) (j.nr. 2017-1675)
04-04-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) (j.nr. 2017-5082) Skatteministeriet har den 26. februar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld skattepligt) i høring.
15-03-2018
Høring over udkast til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) og Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 2. februar 2018 på vegne af AB-udvalget sendt udkast til AB 18 og ABR 18 i høring. Der henvises til styrelsens j.nr. BS0601-00007. Efter høringen vil udvalget bearbejde udkastene i lyset af høringssvarene og implementere de forslag, som udvalget kan tilslutte sig. Udvalget forventer at afgive betænkning i maj 2018.
21-02-2018
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v Justitsministeriet har den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billeder fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.) i høring.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  Næste

Nyheder

KURSER

Del
Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk

Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12

Tina Tolstrup Bak Jensen
Tina Tolstrup Bak Jensen| Juridisk konsulent | T: +45 33 43 70 14 | E: tbj@danskeadvokater.dk

Kontakt

Ansvarlig for kurser i selskabsret, bestyrelsesforhold, skatter og afgifter, finansiering og økonomi.

 

Juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Læs mere…

Kontakt Tina Tolstrup Bak Jensen på tlf.

33 43 70 14