Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-03-16 09:30:00 2021-03-17 14:00:00 Europe/Copenhagen Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere (ej tilmeldt) Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&FromDate=01-01-2020&Loginbox=true&ProductID=12649 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Skilsmissesager A-Z - for unge rådgivere

Synes du det er sjovt at være med til at skabe helhedsløsninger? At rådgive på et personligt plan hvor mange faktorer skal inddrages – ikke kun de juridiske? På kurset er der en praktisk gennemgang af advokatens arbejde fra start til slut i en skilsmissesag – alt det du ikke kan læse dig til.


16. - 17. marts 2021
12 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Når man rådgiver private inden for familie- og arveret, såvel i forbindelse med separationer og skilsmisse og ved udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, skal man kunne sætte sig ind i klientens økonomiske og personlige forhold, så man ved hjælpe at love, regler og praksis kan finde den løsning der passer bedst til den enkelte klient.

Kurset henvender sig til unge rådgivere med begrænset erfaring, hvor selve rådgivningen og den praktiske tilgang vil være i fokus. Jo mere erfaring man får som rådgiver, jo sjovere bliver det som regel at være med til at påvirke de løsninger som fungere for den enkelte klient, fordi man ofte føler at man har mere at bidrage med – også det som ikke står i bøgerne.

Behovet for uddannelse af yngre advokater og advokatfuldmægtige til privatrådgivning er stort. Det er et centralt arbejdsområde, men da advokatuddannelsen ikke længere indeholder undervisning i privatret, og undervisningen på jurastudiet også er blevet reduceret, er der behov for kurser målrettet til unge i branchen. 

Kurset omfatter både de praktiske spørgsmål, advokaten skal forholde sig til i sin rådgivning, til de praktiske ekspeditioner, kommunikationen med andre advokater, myndigheder m.v. De emner, der bl.a. gennemgås på kurset er følgende:

  • Statsforvaltningen eller advokater
  • Opstart af sagen og møde med klienten
  • Fri proces, bekræftelse af opdraget m.v.
  • Samlivsophævelse og de umiddelbare konsekvenser for bolig, økonomi, skat og folkeregisteradresse m.v.
  • Eventuelle børns bopæl, samvær og forældremyndighed, børnebidrag
  • Mægling
  • Deling af fællesboet – hvordan, hvad indgår og hvad indgår ikke – registrering og vurdering
  • Bodelingsoverenskomst/aftale indgået mellem ægtefæller i forbindelse med skifte.
  • Særlige aftaler
  • Salær og sagens afslutning


Undervisningen vil være særdeles praktisk orienteret og med anvendeligt materiale.

Hensigten med kurset er blandt andet, at vi samtidig med dette kursus får opbygget et netværk, hvor kursusdeltagerne kan trække på hinandens erfaring, eller bruge hindanden hvis der under sagsforløbet opstår behov for at vende en problemstilling med en kollega –  så er der basis for den enkelte deltager til at få opbygget et område inden for privatretlig rådgivning  som er både givende, spændende og udfordrende. Netværket holder ca. 3-4 gå hjem-møder om året, hvor man kan udveksle erfaringer og hente inspiration til det fremtidige arbejde.

Læs mere om kurset Testamente og ægtepagter – for unge rådgivere, som holdes den 21. november 2019. 

I samarbejde med: 
Kurset er udviklet i samarbejde mellem Danske Advokater, Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Underviser

Lone Brandenborg

Lone Brandenborg er partner i advokatfirmaet Kahlke. Hun har familie- og arveret som sit speciale. Lone underviser og holder mange foredrag om familie- og arveret. Lone er beneficeret ved Københavns Byret og Østre Landsret.

Lotte Borg Jørgensen

Lotte Borg Jørgensen er advokat i Hillerød og har privatret som speciale. Hun har stor erfaring med praktisk håndtering af familieretlige sager herunder skilsmisser, forældremyndighed og samvær. Lotte er autoriseret bobehandler ved retten i Hillerød.

Henvendt til

Advokatfuldmægtige, yngre advokater eller jurister i øvrigt, som skal beskæftige sig med privatrådgivning, og som ønsker at blive klædt på til at håndtere skilsmissesager på egen hånd. Deltagerne vil få tilbudt at indgå i et gratis netværk.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

16. mar. kl. 09:30 - 16:30

17. mar. kl. 09:00 - 14:00

 

Pris: kr. 8.200,00

Medlemspris: kr. 6.500,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

12 kursuslektionerLone Brandenborg
Advokat (H), mediator

Advokatfirmaet Kahlke I/S
Lotte Borg Jørgensen
Advokat(L), partner
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies