Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-03-26 09:30:00 2021-03-26 16:00:00 Europe/Copenhagen Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge (ej tilmeldt) Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID=&PageNum=2&Loginbox=true&ProductID=13488 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Udvisning, varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge

Reglerne vedrørende udvisning og frihedsberøvelse af udlændinge ændres løbende.
Kurset vil derfor opdatere dig på de nyeste regler og praksis om udvisning af kriminelle udlændinge, nyeste praksis vedrørende frihedsberøvelse af udlændinge, regler og praksis vedrørende overførsel af udlændinge i medfør af Dublinforordningen, og nye kommende regler, der trådte i kraft 1. januar 2019, om indgreb mv., der kan foretages over for frihedsberøvede udlændinge.


26. marts 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

I 2018 blev regler om udvisning af kriminelle udlændinge vedtaget i Folketinget. Reglerne om udvisning, meddelelse af indrejseforbud og frihedsberøvelse af udlændinge er allerede i dag meget komplekse, og yderst relevante at have kendskab til, da der oftest opstår spørgsmål herom, når en udenlandsk borger er tiltalt i en straffesag. Med de nye regler sker der på ny skærpelse af reglerne, og det er vigtigt at være klædt på, når de nye regler træder i kraft, og sætter nye rammer for hvornår og hvordan der bl.a. kan ske udvisning af udenlandske borgere, der begår kriminalitet i Danmark. 

På dette kursus vil fokusset være på reglerne om udvisning, meddelelse af indrejseforbud og frihedsberøvelse af udlændinge, som er komplekse. Reglerne er yderst relevante at have kendskab til, da der oftest opstår spørgsmål herom, når en udenlandsk borger er tiltalt i en straffesag.

Formålet med kurset er at indføre advokater, der til dagligt beskæftiger sig med strafferet og udlændingeret, i udlændingelovens bestemmelser og praksis om udvisning af udlændinge ved dom og meddelelse mv. af indrejseforbud samt bestemmelser om administrativ udvisning.

Endvidere er formålet at indføre deltagerne i bestemmelser og praksis vedrørende varetægtsfængsling og frihedsberøvelse af udlændinge, herunder den bagvedliggende EU-retlige regulering.

På kurset gennemgås og belyses bl.a. udlændingelovens relevante bestemmelser ved tæt inddragelse af praksis samt relevante retningslinjer fra Rigsadvokaten, ligesom udlændingemyndighedernes rolle belyses.

Udgangspunktet tages i praktiske spørgsmål, der tit opstår i forbindelse med sager, hvor den tiltalte er udlænding. Der vil således være fokus på udvisning ved dom og administrativt, spørgsmål om varetægtsfængsling og frihedsberøvelse, herunder særlige spørgsmål om frihedsberøvelse af f.eks. asylansøgere, EU-borgere samt spørgsmål om pådømmelse af erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Endvidere vil der blive fokuseret nærmere på Dublinforordningen, samt frihedsberøvelser med henblik på overførsel af asylansøgere.

På kurset vil drøftelserne med deltagerne bl.a. ske på baggrund af cases, og der tages udgangspunkt i de mange praktiske eksempler og situationer, der tit opstår i retten.

Læs mere her om vores nye kursus, hvor du kan blive opdateret på nyeste domspraksis og tendenser.

Underviser

Bjørn Dilou Jacobsen

Bjørn Dilou Jacobsen er partner ved advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja og arbejder til dagligt med udlændingeret som ekspertiseområde. Han har en juridisk kandidatgrad (2002) og en ph.d. grad (2009) fra Københavns Universitet, hvor han p.t. er ekstern lektor i ’international law’. Han har skrevet adskillige artikler og er bl.a. medforfatter på den kommende udgave af Udlændingeret.Bjørn Dilou Jacobsen er udpeget som dansk landeekspert af MigNet, der er et netværk for uafhængige advokater i EU-medlemslandene med ekspertise i udlændingeret.

Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Eddie Omar Rosenberg Khawaja er partner ved advokatfirmaet Homann, Jacobsen og Khawaja og har udlændingeretten som sit ekspertiseområdet. Han har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med national og international strafferet samt EU-ret, ligesom han har beskæftiget sig med strafferet hos Københavns Politi, statsadvokaturen og Rigsadvokaten. Han har på den baggrund stor erfaring med skæringsfeltet mellem udlændinge- og strafferetten.

Henvendt til

Forsvarsadvokater og advokater og jurister, der rådgiver inden for udlændingelovens område.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. mar. kl. 09:30 - 16:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerGodt, brugbart og spændende kursus.

Kursusdeltager, november 2018
Bjørn Dilou Jacobsen
Advokat (L), Partner

Homann, Jacobsen og Khawaja I/S
Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Advokat (L), Partner

Homann, Jacobsen og Khawaja I/S
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies