Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-05-26 09:30:00 2021-05-26 15:30:00 Europe/Copenhagen Bestyrelses- og direktionsansvaret (ej tilmeldt) Bestyrelses- og direktionsansvaret, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID=&PageNum=2&ProductID=13332 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Bestyrelses- og direktionsansvaret

Casebaseret kursus i direktionens og bestyrelsens erstatningsansvar og tilstødende ansvarssubjekter samt revisors rolle i typiske ledelsesansvarssager, herunder spørgsmålet om ”going concern”. Bliv opdateret på nyeste teori og praksis og lær hvilke overvejelser, det er vigtigt at gøre sig.


26. maj 2021
6 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Ledelsesansvaret i dansk ret undergår i disse år en betydelig udvikling, idet sagsantallet har været voldsomt stigende og ikke længere i så udpræget en grad som tidligere knytter sig til konkursmiljøet.

Således er også antallet af ansvarssituationer – typer af ansvarsproblemer – stigende, ligesom sagerne generelt er steget i graden af kompleksitet og omfang.

Ydermere er det en tendens, at sagerne opstår i meget forskellige typer af erhvervsmæssige sammenslutninger. Der ses således ledelseserstatningskrav i små (ideelle) foreninger, andelsboligforeninger, almene fonde og erhvervsdrivende fonde, samt andre typer af selvejende institutioner. Endvidere ses der krav i familieejede/ejerledede selskaber, i børsnoterede selskaber, investeringsselskaber, offentligt ejede selskaber og i forhold til selskaber i den finansielle sektor, herunder banker, forsikringsselskaber, forsikringsagenturer m.v.

Som oftest er det relevant at gøre sig overvejelser om ansvarsspørgsmål i forhold til de professionelle rådgivere, der har haft en relation til ledelsen og selskabet, herunder både i relation til revisorer, advokater, pengeinstitutter m.v.

Endvidere er overvejelser omkring forsikringsdækning, sammensætning af forsvaret og samspillet med strafferetten også oftest relevant at gøre sig.

Endelig vil der være en gennemgang af forståelsen af den danske version af The Business Judgment Rule, hvis anvendelse bør overvejes i relation til alle sager om ledelsesansvar.

Kurset binder disse temaer og tendenser sammen med udgangspunkt i konkrete sager og kurset vil i høj grad være case-baseret og opdelt i forskellige og ofte forekommende ansvarssituationer for såvel direktører som bestyrelsesmedlemmer og professionelle rådgivere.

Formålet er at give kursusdeltagerne en indføring i de nyeste tendenser i ledelsesansvaret, og indeholder en gennemgang af følgende emner:

  • De retlige rammer for ledelsesansvaret, herunder de forskellige sagstyper.
  • Standsningssagerne fra en ledelsesansvarsretlig og en revisoransvarsretlig vinkel.
  • De nyeste tendenser i ledelsesansvaret, herunder sammenhængen med konkurskarantænereglerne.
  • Risikoafdækning, herunder mulighederne for forsikring af ledelsesansvaret og friholdelseserklæringer
  • Udviklingen i ledelsesarbejdet.

De gennemgås nyeste tendenser i ledelsesansvarssagerne, herunder både de sager, der afgøres ved domstolene og de sager, der afsluttes forligsmæssigt, herunder også en gennemgang af rammerne for ledelsesansvaret i dansk ret med enkelte perspektiveringer til fremmed ret, samt endelig en gennemgang af rammerne for de advokatundersøgelser, som er blevet udført for Finansiel Stabilitet i anledning af de historiske bankkrak, hvor Søren Bergenser har udført advokatundersøgelsen af Sparekassen Østjylland.

Endvidere gennemgås mulighederne for risikobegrænsning, herunder særligt i forhold til mulighederne for at afdække risikoen ved forskellige former for forsikring samt ledelsesansvaret for erhvervsdrivende fonde, hvilket område over de seneste år har været i udvikling.

Endvidere er overvejelser omkring forsikringsdækning, sammensætning af forsvaret og samspillet med strafferetten og reglerne om konkurskarantæne også oftest relevant at gøre sig.

I samarbejde med: Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Søren Bergenser

Advokat, PhD Søren Bergenser har en omfattende erfaring med sager om ledelsesansvar og tilstødende retsområder, herunder revisorers og pengeinstitutters erstatningsansvar. Erfaringen omfatter en række store sager, herunder med advokatundersøgelser om ledelsesansvar, forsikringsforhold for ledelsesansvar, ligesom han har udgivet phd-afhandlingen “Tilsynsrådets erstatningsansvar” og udgivet en række artikler om ledelses- og professionsansvar.

Henvendt til

Advokater, revisorer, virksomhedsjurister, ansatte i forsikringsselskaber, ansatte i ledelsessekretariater, domstolsjurister, ansatte hos offentlige myndigheder og ledelsesmedlemmer.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. maj. kl. 09:30 - 15:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

6 kursuslektionerSøren Bergenser
Advokat

Bergenser Advokatfirma
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00