Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-10-28 09:00:00 2021-10-28 16:00:00 Europe/Copenhagen Forældelse af personskadesager (ej tilmeldt) Forældelse af personskadesager, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID=&PageNum=2&ProductID=14037 MBK Kursuslokaler - Pilestræde 61, 1, 1112 København K Udskriv

Forældelse af personskadesager

Bliv sikker, når du håndterer spørgsmål om og problemer med forældelsesreglerne på det personskaderetlige område.


28. oktober 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne i forældelsesloven og særregler i bl.a. forsikringsaftaleloven og arbejdsskadesikringsloven. Du får også undervisernes bud på, hvordan du håndterer de praktiske og teoretiske udfordringer, som forældelsesreglerne giver på både skadelidte- og skadevoldersiden. Du kommer igennem gældende retspraksis, hvor der i løbet af 2019 og 2020 er afsagt en række interessante og principielle højesteretsdomme. Kurset fokuserer udelukkende på de forældelsesmæssige problemer, der kan opstå i forhold til krav om personskadeerstatning.

 

Desuden får du:

  • overblik over det relevante lovgrundlag og de væsentligste særregler
  • et brushup på den seneste retspraksis
  • viden og metoder til at undgå, at der indtræder forældelse i sagen, hvor du rådgiver skadelidte
  • indsigt til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende, når du rådgiver skadevolder eller træffer myndighedsafgørelser.


Kurset bliver udbudt i samarbejde med DJØF kurser og uddannelse.

Underviser

Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho var tidligere ansat hos bl.a. advokatfirmaet Kromann Reumert, Holst Advokater, Advokaterne Store Torv 16 og STORM Advokater, og har der ført et meget stort antal retssager om personskader. Hans primære arbejdsområde er forsikrings- og erstatningsret, hvor han særligt beskæftiger sig med personskadesager.

Søren Vagner Nielsen

Søren beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning. Han er specialist i behandling af arbejdsskadesager for en række forsikringsselskaber, og han behandler arbejdsskadesager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Sideløbende fører Søren Vagner Nielsen et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld.

Henvendt til

Advokater, jurister eller sagsbehandlere. Du arbejder med personskadesager, fx i et forsikringsselskab, i en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, i en kommune eller for en anden offentlig myndighed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

28. okt. kl. 09:00 - 16:00

 

MBK Kursuslokaler
Pilestræde 61, 1
1112 København K

7 kursuslektioner


Anders Munk Zacho
Advokat(H), associeret partner

Advokatgruppen
Søren Vagner Nielsen
Partner

Plesner
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00