Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-02-24 10:00:00 2021-02-24 17:00:00 Europe/Copenhagen Generationsskifte - familie, arv, skat og pension (ej tilmeldt) Generationsskifte - familie, arv, skat og pension, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID=&PageNum=3&ProductID=13912 Ukendt Udskriv

Generationsskifte - familie, arv, skat og pension

Opdatering på området samt inspiration til at udarbejde generationsskifteplaner i mindre og mellemstore virksomheder.

Afholdes som fjernundervisning


24. februar 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Kurset omhandler generationsskiftemuligheder i levende live herunder de muligheder og begrænsninger som nedsættelsen af bo- og gaveafgiften har medført. Regelsættet herom vil blive behandlet i detaljer. Der vil herudover være fokus på centrale skatte- og afgiftsregler, valg af opsparingsform mv. samt hvilke familie- og arveretlige redskaber, man har til at sikre generationsskiftet på kort og lang sigt. Der vil i den forbindelse også blive sat fokus på mulighederne for at etablere skattefritagne dødsboer, herunder at afgrænse dem inden for særeje og fælleseje. I forbindelse med de enkelte emners behandling vil områderne blive illustreret ved forskellige cases.

Følgende emner vil blive behandlet på kurset:

 • Anvendelsen af klausuler om særeje ved gave og arv.
 • Ægtepagt mellem ægtefæller om gave, særeje og pensioner.
 • Begunstigelsesklausuler i pensionsordninger.
 • Valg af pensionsordning og betydningen heraf i generationsskifteovervejelserne.
 • Testamente, herunder de muligheder, som arveloven rummer for testators udvidede kvantitative og kvalitative bestemmelser.
 • Brug af familieformueretten til skatteplanlægning, herunder ved skattefritagne dødsboer.

De centrale skatte- og afgiftsregler ved generationsskifte.

 • Overdragelse af virksomhed til familie/medarbejdere med eller uden succession.
 • Værdiansættelse ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.
 • Købesummens berigtigelse, herunder ved kontanter, gave, løbende ydelser og/eller oprettelse af et gældsbrev.
 • Hvornår kan man anvende den lave afgiftsprocent ved bo- og gaveafgift.
 • Behovet for at gennemføre omstruktureringer forud for et generationsskifte.

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

 

Underviser

Bent Ramskov Laursen

Advokat Bent Ramskov kommer fra Advokat firmaet Dahl og har været advokat i over 20 år. Han arbejder primært med skatteret og her generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Bent Ramskov har en Ph.D. grad fra 2001 om intern selskabsomstrukturering. Sammen med arbejdet som advokat holder Bent Ramskov en række kurser af navnlig skatteretlig karakter.

Jens Holm Bangsgaard

Jens H. Bangsgaard har arbejder med behandling af dødsboer og er autoriseret som bobestyrer af dødsboer ved Skifteretten i Herning. Han rådgiver inden for det familieformueretlige område og arbejder derudover med insolvensret, herunder behandling af konkursboer og tvangsopløsning af selskaber, og er fast kurator ved Skifteretten i Herning.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, revisorer m.v.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

24. feb. kl. 10:00 - 17:00

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Online - Egen PC
Egen PC

7 kursuslektionerBent Ramskov Laursen
Advokat

DAHL Advokatfirma
Jens Holm Bangsgaard
Advokat
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies