Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Udskriv

Persondatawebinarer - optagelse

Nåede du ikke at komme på vores populære persondatawebinarer: ’HR-området’, ’Oplysningspligt og databehandleraftaler’, ’Hvidvask og interessekonflikter’ og ’Markedsføring og sociale medier’, giver vi dig nu muligheden for at købe optagelserne. 


Når det passer dig
0 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På optagelsen fra webinaret 'Persondata: HR-området' ser vi på advokatfirmaets rolle som arbejdsgiver:

 • Hvad må man i forbindelse med rekruttering, og hvordan opfyldes jobansøgeres rettigheder som datasubjekter?
 • Hvordan håndteres personaleoplysningerne under ansættelsen?
 • Hvordan med overvågning af brug af internet og e-mail?
 • Mobile enheder – firmaets eller medarbejderens?
 • Forholdsregler ved fratræden samt sletning af personaleoplysninger
 • Særlige krav til advokatvirksomheder, herunder straffeattester for medarbejdere


På optagelsen fra webinaret 'Persondata: Oplysningspligt og databehandleraftaler' ser vi nærmere på advokatens rolle, når vi behandler sager for klienter:

 • Er vi dataansvarlige eller databehandlere? – og hvilken rolle spiller det egentlig?
 • Hvordan opfylder vi oplysningspligten overfor klienter? – overfor tredjemand?
 • Hvornår skal vi have databehandleraftaler med klienten?
 • Hvornår skal vi have databehandleraftaler med tredjeparter?
 • Hvad betyder advokatens tavshedspligt for oplysningspligten?


På optagelsen fra webinaret 'Persondata: Hvidvask og interessekonflikter' ser vi nærmere på de persondataretlige implikationer, som advokatreguleringen giver anledning til, f.eks.:

 • Hvordan håndteres hvidvask-legitimation for klienter i forbindelse med oprettelse og afslutning af sager?
 • Hvordan hænger interessekonflikttjek sammen med kravet om sletning af sager efter en vis periode?


På optagelsen fra webinaret 'Persondata: Markedsføring og sociale medier' ser vi nærmere på advokatfirmaers markedsføring, både i relation til persondataforordningen, markedsføringsreglerne og e-databeskyttelsesforordningen, herunder emner som:

 • CRM/kundekartoteker – hvad registreres, og hvordan holdes de vedlige?
 • Direkte markedsføring - hvad må man med brev, telefon og e-mail?
 • Hvordan med de andre kanaler – Facebook, Messenger, sms, LinkedIn mv.?
 • Hvad betyder den kommende e-databeskyttelsesforordning for alt dette?


OBS! Indholdet på optagelserne er baseret på den viden, der var, da webinarerne blev afholdt. 

Underviser

Karsten Holt

Karsten Holt er specialiseret i persondataret og har flere ISO-akkrediterede certificeringer indenfor området, udstedt af International Association of Privacy Professionals; CIPP/E (persondataret), CIPM (persondata compliance), CIPT (IT/persondata) og har erhvervet titlen Fellow of Information Privacy (FIP) som en af ganske få i Danmark. Karsten rådgiver alle størrelser af virksomheder, myndigheder og organisationer om persondataspørgmål, og har bl.a. undervist en række advokater for flere af Danske Advokaters specialforeninger. Karsten er indehaver af eget advokatfirma, der indgår i ADVODAN-kæden, hvor Karsten er formand for kædens interne arbejde med persondatacompliance. Karsten deltager i Danske Advokaters arbejdsgruppe for persondataret og i udvalgets koordineringsgruppe i forhold til Advokatsamfundet. Derudover arbejder Karsten med ansættelses- og arbejdsret samt insolvensret, og er fast medhjælper i skifteretten i Holbæk.

Henvendt til

Primært til dig, der skal være ansvarlig for den interne behandling af persondata i advokatvirksomheden.

Pris og praktiske oplysninger

Pris: kr. 4.500,00

Medlemspris: kr. 1.595,00

Priser er ekskl. moms

 

0 kursuslektionerKarsten Holt
Partner, advokat (H), CIPP/E. CIPM, CIPT, FIP

Holt Advokat
Christina Stage
Christina Stage
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies