Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2020-09-03 09:30:00 2020-09-03 16:30:00 Europe/Copenhagen Ejeraftaler (ej tilmeldt) Ejeraftaler, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=12965 Danske Advokater Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Ejeraftaler

Grundlæggende gennemgang af regler og de praktiske overvejelser i forbindelse med rådgivning om ejeraftaler – faldgruber, formalia, dokumentudformning, samspillet med selskabets vedtægter og selskabsloven.


3. september 2020
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Du får en grundlæggende viden om alle praktiske forhold ved oprettelse af ejeraftaler, herunder ejeraftalers indhold, bestanddele og forholdet til selskabet. Du bliver i stand til at gennemføre rådgivning om de juridiske temaer, som typisk er relevante ved oprettelse af ejeraftaler, og du bliver bevidst om de faldgruber, som skal undgås.

På kurset gennemgås også spørgsmålet om håndhævelse af ejeraftaler på generalforsamlinger og overfor ledelsen og tredjemand. Herudover foretages en gennemgang af de forhold, der skal tages stilling til i en ejeraftale, herunder konkrete løsningsmuligheder, faldgruber samt forholdet til selskabets vedtægter.

Der gennemgås bl.a.:

Introduktion til ejeraftaler:

  • Historisk; Partneroverenskomster; Ændringer i Lovgivningen; Ejeraftalers betydning i forhold til selskabet; Alternativer; Værktøjer.

Ejeraftalens enkelte bestanddele:

  • Disponering af ejeraftalen; Ejeraftaler og vedtægter; Håndhævelse over for direktionen; Håndhævelse over for bestyrelsen; Håndhævelse på generalforsamlingen; Håndhævelse over for tredjemand (aftaleerhververe, kreditorer m.v.); Beslutninger i ejerkredsen; Bestyrelsens sammensætning; Revision og regnskabspraksis; Udbyttepolitik; Medsalgsret og medsalgspligt; Pantsætning; Konkurrenceklausul og ansættelsesforbud; Hemmeligholdelsespligt; Misligholdelse; Opsigelse; Aftaler med selskabet; Finansiering; Aktieovergang; Forkøbsret; Køberet; Prisfastsættelse af kapitalandele; Selskabets fremtid ved en kapitalejers død eller skilsmisse/Ægtepagter; Tvister/ værneting og lovvalg.

Undervisningen vil i det væsentlige være bygget op omkring cases, eksempler, checklister, paradigmer m.v.

Underviser

Lars Merrild Hareskov

Lars Merrild Hareskov er partner hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab i København, og virksomhedsetablering er et af hans kerneområder. Lars har en omfattende undervisningserfaring, og underviste i mange år på advokatfuldmægtig og har de senere år undervist for advokater og mange andre.

Henvendt til

Advokatfuldmægtige og advokater, der ønsker en bredere og dybere indsigt i regulering af forholdet mellem ejere ved ejeraftaler og ny inspiration til, hvorledes sådanne aftaler kan udarbejdes, varieres og håndteres i praksis.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

3. sep. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerLars Merrild Hareskov er en supergod underviser, der formår at kombinere et passende højt fagligt niveau med en god og afslappet stemning på dagen samt at fastholde momentum/opmærsomheden fra deltagerne hele dagen – stor ros.

Udtalt af en tidligere deltager.
Lars Merrild Hareskov
Partner, Advokat (H)

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Christina Stage
Christina Stage
T: +45 33 43 70 00
E: cst@danskeadvokater.dk

Kontakt

Kurser i insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret og udbud. Ansvar for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater. Desuden ansvarlig for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 00

Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00

Ret cookies