Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-10-26 09:30:00 2021-10-26 16:30:00 Europe/Copenhagen Tvangssalg af andelsboliger (ej tilmeldt) Tvangssalg af andelsboliger, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13421&Loginbox=true Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Tvangssalg af andelsboliger

Kurset opsummerer praksis om tvangssalg af andelsboliger, både i forholdet til foreningen – herunder reglerne om betalingsmisligholdelse og eksklusion – som tvangssalg efter begæring af panthavere eller som led i en bobehandling. 


26. oktober 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Kurset opsummerer praksis om tvangssalg af andelsboliger, både i forholdet til foreningen – herunder reglerne om betalingsmisligholdelse og eksklusion – som tvangssalg efter begæring af panthavere eller som led i en bobehandling.

 

Problemstillingerne søges belyst både fra foreningens, panthavernes, og andelshavers synsvinkel.

 

10 års erfaringer med retsplejelovens regler om obligatorisk tvangssalg gennem foreningen sammenfattes. Udfordringer med ”usælgelige” andele berøres.

 

Kurset indeholder også en praktisk gennemgang af de egentlige tvangsauktionssager over andelslejligheder, herunder tvangsauktionsvilkår (andel) samt praktiske eksempler på indholdet af og opbygningen af en salgsopstilling over en andelslejlighed, også belyst gennem retspraksis.

Underviser

Jakob Stilling

Jakob Stilling er en af vores mest erfarne og benyttede undervisere. Han leverer en nærværende og vedkommende undervisning for advokater såvel som for administrative medarbejder. Jakob har stor praktisk erfaring med håndtering af tvangsauktionsager for realkreditinstitutter og pantebrevsselskaber. Endvidere er Jakob autoriseret bobestyrer ved skifteretten København. Jakobs brede arbejdsfelt gør ham til en meget benyttet underviser hos Danske Advokater. Jakob er partner hos NJORD.

Nicholas Wantzin

Nicholas Wantzin beskæftiger sig med alle aspekter inden for andelsbolig-, leje- og erhvervslejeretten. Han arbejder bl.a. med grundlæggende andelsboligret, med særlig fokus på en effektiv drift af en andelsboligforening, generalforsamlinger (med alt hvad dertil hører af vedtægtsændringer), afvikling af generalforsamlingen og efterfølgende iværksættelse af generalforsamlingens beslutninger. Herudover arbejder han med rådgivning om alt vedrørende økonomi for en andelsboligforening, herunder i forhold til driften, investering, låneomlægning m.v., fogedsager, med forberedelsen af sagen, mødet i fogedretten, den udkørende fogedforretning og afslutning og afregning af sagen samt dødsboer, testamenter og ægtepagter.

Henvendt til

Advokater, sagsbehandlere, administratorer og medarbejdere i fogedretten.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. okt. kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 4.850,00

Medlemspris: kr. 3.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerJakob Stilling
Advokat

Njord Lawfirm
Nicholas Wantzin
Advokat

Wantzin Ejendomsadvokater
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00