Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-06-03 09:00:00 2021-06-03 16:30:00 Europe/Copenhagen Kontrakter for ikke-jurister (ej tilmeldt) Kontrakter for ikke-jurister, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13573 Ingeniørforeningens Mødecenter - Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Udskriv

Kontrakter for ikke-jurister

På kurset får du:

 • Indsigt i, hvordan du udarbejder, læser og fortolker kontrakter
 • Indsigt i de juridiske spilleregler for kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse 
 • Kendskab til de hovedpunkter, som skal reguleres i de fleste kommercielle kontrakter. 

Har du kendskab til aftaleret og erfaring fra arbejde med kontrakter, kan du vælge kurset 'Kontrakter'


3. juni 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På kursusdagen får du overblik over, hvad en kontrakt som minimum bør indeholde. Du får en grundig gennemgang af de standardvilkår, du bør være særlig varsom overfor, og du ser praktiske eksempler på kontraktbestemmelser, som du kan bruge i hverdagen.

Dagen giver dig viden om:

 • Aftaleindgåelse, aftalelovens bestemmelser 
 • Hensigtserklæringer
 • Betingede aftaler 
 • Kontrakters opbygning og struktur 
 • Kontraktens fortolkning 
 • Fastlæggelse af parternes ydelser 
 • Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 • Misligholdelse
 • Ansvarsbegrænsning
 • Opsigelse og genforhandling 
 • Løsning af kontraktuelle konflikter

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser

Underviser

Niels Karl Heilskov Rytter

Advokat, Partner, Kammeradvokaten. Niels er specialiseret i kommercielle kontrakter og udbud. Han rådgiver myndigheder og virksomheder inden for en række sektorer og brancher, herunder særligt forsvar og sikkerhed samt transport og infrastruktur. Han har bistået ved en række af de største og mest komplekse materielanskaffelser til det danske forsvar, ligesom han har rådgivet bygherrer på store statslige infrastrukturprojekter.

Nikolaj Lysebjerg Hansen

Advokat, Kammeradvokaten. Nikolaj arbejder som advokat i Kammeradvokatens gruppe for udbuds- og kontraktret og beskæftiger sig dagligt med udarbejdelse af kommercielle kontrakter, herunder kontraktforhandling- og koncipering. Nikolaj beskæftiger sig primært med offentlige myndigheder, herunder Forsvaret, og har i den forbindelse erfaring med kontrakter vedrørende forskelligartede typer materiel og serviceydelser, samt IT-anskaffelser

Henvendt til

Du arbejder dagligt med kontrakter, fx i en indkøbsafdeling, men du har ikke en juridisk baggrund. Du har behov for at lære den grundlæggende aftaleret, og hvordan du udarbejder aftaler, der er juridisk holdbare

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

3. jun. kl. 09:00 - 16:30

 

Pris: kr. 5.700,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Ingeniørforeningens Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

7 kursuslektionerNiels Karl Heilskov Rytter
Partner, advokat

Kammeradvokaten
Nikolaj Lysebjerg Hansen
Advokat

Kammeradvokaten
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00