Velkommen   (0 lektioner)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del del Gem i din kalender 2021-06-09 09:00:00 2021-06-09 16:30:00 Europe/Copenhagen Kontrakter (ej tilmeldt) Kontrakter, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=13908 CfL - Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø Udskriv

Kontrakter

Kurset giver dig indsigt i og en analyse af de områder, der er væsentlige, når du arbejder med danske og internationale kontrakter. Du lærer at udarbejde en kontrakt, der er juridisk holdbar, balanceret og brugervenlig.


9. juni 2021
7 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

På kursusdagen får du et godt kendskab til, hvad du bør regulere i de fleste kommercielle kontrakter, og hvordan du gør det i praksis. Du får indsigten og redskaberne til at udarbejde en god kontrakt, som både er juridisk vandtæt og operativ.

Dagen giver dig indblik i:

  • Prækontraktuelle dokumenter (hensigtserklæringer, fortrolighedsaftaler)
  • Kontraktens parter
  • Indledningsbestemmelser (præambel, definitioner og fortolkningsregulering)
  • Fastlæggelse af parternes ydelser (kvalitet, kvantitet, biydelser, pris)
  • Sikkerhed for opfyldelse af kontrakten (bankgarantier, kautioner, forsikring, ejendomsforbehold)
  • Misligholdelsesklausuler (ophævelse, erstatning, afslag, bod, garantier)
  • Ansvarsbegrænsningsklausuler (ansvarsfraskrivelse, force majeure, hardship)
  • Opsigelse og genforhandling
  • Lovvalg, værneting og voldgift

På kurset møder du en række cases og konkrete eksempler på kontraktbestemmelser, der er udarbejdet til kurset og hentet fra en række standardkontrakter og paradigmer.

En del af kursusmaterialet er kontraktbestemmelser og paradigmer, som du kan bruge direkte, når du skal arbejde med kontrakter.

I samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Underviser

Niels Karl Heilskov Rytter

Advokat, Partner, Kammeradvokaten. Niels er specialiseret i kommercielle kontrakter og udbud. Han rådgiver myndigheder og virksomheder inden for en række sektorer og brancher, herunder særligt forsvar og sikkerhed samt transport og infrastruktur. Han har bistået ved en række af de største og mest komplekse materielanskaffelser til det danske forsvar, ligesom han har rådgivet bygherrer på store statslige infrastrukturprojekter.

Nikolaj Lysebjerg Hansen

Advokat, Kammeradvokaten. Nikolaj arbejder som advokat i Kammeradvokatens gruppe for udbuds- og kontraktret og beskæftiger sig dagligt med udarbejdelse af kommercielle kontrakter, herunder kontraktforhandling- og koncipering. Nikolaj beskæftiger sig primært med offentlige myndigheder, herunder Forsvaret, og har i den forbindelse erfaring med kontrakter vedrørende forskelligartede typer materiel og serviceydelser, samt IT-anskaffelser

Henvendt til

Du beskæftiger dig med kontrakter, og du er fx virksomhedsjurist, ansat jurist i den offentlige sektor, advokatfuldmægtig eller yngre advokat. Er du ikke jurist, men har kendskab til aftaleret og erfaring fra arbejde med kontrakter, får du også udbytte

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

9. jun. kl. 09:00 - 16:30

 

Pris: kr. 5.700,00

Medlemspris: kr. 4.900,00

Priser er ekskl. moms

 

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

7 kursuslektionerNiels Karl Heilskov Rytter
Partner, advokat

Kammeradvokaten
Nikolaj Lysebjerg Hansen
Advokat

Kammeradvokaten
Kursus Danske Advokater
Kursus | T: +45 33 43 70 00 | E: kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

Kontakt Kursus Danske Advokater på tlf.

33 43 70 00